Regionale netwerken: bouwstenen voor meer regionale samenhang

Een duidelijk overzicht van de netwerken en samenwerkingsverbanden die in een regio actief zijn, is van grote waarde bij het bepalen van regionaal beleid in zorg en welzijn. Als je weet wat er al is – wat er goed en minder goed werkt – wordt het gemakkelijker om samen te bepalen wat er beter kan, […]