Regioplan ‘Samen Zorgen voor Morgen’ vastgesteld

Regionale partners in welzijn, ondersteuning en zorg uit de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Rotterdam hebben maandag 18 december het regioplan ‘Samen Zorgen voor Morgen’ vastgesteld. In de Rotterdamse Kuip waren ruim 130 betrokkenen uit de verschillende sectoren aanwezig om afspraken te maken over hoe regiopartners samen de verantwoordelijkheid nemen om welzijn, ondersteuning en zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden. 

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat de zorg anders moet worden ingericht door te kijken naar ‘passende zorg’. Door in te zetten op ‘gezonder leven’ en ‘preventie’ hopen de betrokkenen bij het regioplan dat er zorg kan worden voorkomen. 

In het regioplan is gekozen voor een thematische aanpak die doorbouwt op de vele goede initiatieven en samenwerkingsverbanden die de regio al kent. Parallel aan het uitwerken van de themaplannen is een regionale samenwerkingsstructuur opgebouwd waarin de initiatieven en de themalijnen met elkaar worden verbonden. 

Regiobal

In de sfeer van het voetbalstadion werd het regioplan bekrachtigd door alle betrokken bestuurders een handtekening te laten zetten op de zogenoemde ‘regiobal’. In 2024 maakt de alliantie de stap van plan naar uitvoering en gaat de bal rollen. Afgesproken is dat ook in de uitvoeringsfase de successen en de lessen met elkaar en met de regio worden gedeeld. 

Jaarplan Samergo

Samergo is blij dat het harde werk afgelopen week kon worden gevierd. Ook in 2024 helpen wij mee om handen en voeten te geven aan de IZA-opgaven. In ons jaarplan dat we in afstemming met verschillende partijen uit het veld en zorgverzekeraars hebben opgesteld, vertellen we in januari meer daarover. De publieksversie van het jaarplan is dan op de website van Samergo te bekijken.