Succesvolle oplevering regioplannen in alle Samergo-regio’s

Eind december 2023 is een belangrijke mijlpaal bereikt in alle drie de zorgkantoorregio’s waar Samergo actief is als Regionale Ondersteunings Structuur: Zuid-Hollandse Eilanden & Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, Waardenland, en Rotterdam e.o. De regioplannen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn er succesvol opgeleverd. Het doel van de regioplannen is om de beschikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van in de zorg in een regio aan te pakken door nauwe samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein op regionaal niveau te bevorderen. Samergo is vanuit verschillende rollen betrokken geweest bij de totstandkoming van de regioplannen.  

Begeleiding op maat 

In regio Rotterdam e.o. fungeerden we als adviseur bij het opstellen van het regioplan en de uitwerking van opgaven. Op de Zuid-Hollandse Eilanden adviseerden we specifiek over de opgave mentale gezondheid, gebaseerd op onze betrokkenheid in de GGZ. In regio Waardenland hebben we, in samenwerking met de regio, een festivaldag georganiseerd om informatie op te halen voor het regioplan. Daarna volgden we het verdere proces en voorzagen we het regioplan van feedback en zijn we betrokken bij de verdere uitwerking van de regiomonitoring door de inrichting van een regionale datacoalitie. 

Lees meer over onze begeleiding bij de regioplannen: 

Bekijk de regioplannen 

De regioplannen vormen een solide basis voor verdere samenwerking en implementatie van strategieën die de zorg en gezondheid in deze regio’s verbeteren. Daarbij rekening houdend met de specifieke behoeften en uitdagingen van elke regio. U kunt de regioplannen bekijken op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek: 

Meer weten 

Samergo draagt bij aan de verdere uitwerking van de opgestelde regioplannen en de transformatie en samenwerkingen die nodig zijn. Wilt u weten wat Samergo voor u kan betekenen voor het realiseren van regionale samenwerking en de juiste zorg op de juiste plek? Neem contact op met Matine van Schie.

Lees ook: ROS’en bieden advies en begeleiding bij de vorming van regioplannen – Samergo