Regionale netwerken: bouwstenen voor meer regionale samenhang

Een duidelijk overzicht van de netwerken en samenwerkingsverbanden die in een regio actief zijn, is van grote waarde bij het bepalen van regionaal beleid in zorg en welzijn. Als je weet wat er al is – wat er goed en minder goed werkt – wordt het gemakkelijker om samen te bepalen wat er beter kan, maar ook waar kansen liggen om op voort te bouwen. Als voorbeeld van zo’n helder overzicht lanceerde Samergo de publicatie Regionale netwerken: bouwstenen voor meer regionale samenhang, met een overzichtelijke regioplaat van de netwerken in de regio Rotterdam. Een mooi handvat bij de invulling van het integraal zorgakkoord en de daarin gestelde opgave van regionale samenwerking. Bekijk hier onze regioplaat, en raak geïnspireerd voor nog meer regionale samenwerking in jouw regio! Samergo denkt en doet graag met u mee.