Vernieuwd regio-overzicht van samenwerkingsnetwerken beschikbaar

Als je overzicht hebt van welke organisaties waar en op welke thema’s samen actief zijn, wordt het gemakkelijker om plannen te maken. Je kunt dan nog gerichter samenwerken aan een goede gezondheid van en zorg voor inwoners in de regio. Dat is een mooi startpunt voor de praktische uitwerking van het Integraal Zorgakkoord waarin wordt gestreefd naar de regionalisering van samenwerking.

Vanuit die gedachte publiceerde Samergo eerder ‘Netwerksamenwerking in de regio uitgelicht‘ en ‘Regionale netwerken: bouwstenen voor meer regionale samenhang‘. Daarin staan handige overzichtskaarten van samenwerkingsnetwerken in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en Waardenland.

De regio-overzichten zijn vernieuwd en worden nu beschikbaar gesteld op onze webpagina Netwerkoverzicht.

We realiseren ons dat de wereld om ons heen snel verandert en dat een overzicht waarschijnlijk nooit volledig zal zijn. Om het zo volledig mogelijk te maken, nodigen we u uit om ons te helpen met aanvullingen en aanscherpingen. Ziet u dat een aanpassing nodig is? Of wilt u een netwerk of samenwerkingsverband aanmelden? Laat het ons dan weten via de link op de pagina: