Regiobeeld Waardenland: eerste stap in regionale samenwerking zorg & welzijn

Een belangrijke mijlpaal is bereikt. Het regiobeeld Waardenland is opgeleverd. Dit is een belangrijke stap om de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning te waarborgen. De gemeenten, zorgverzekeraar VGZ, Drechtzorg en Samergo werkten met elkaar samen aan dit regiobeeld, als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De belangrijkste knelpunten in Waardenland zijn in beeld gebracht en er is een basis gelegd voor een verdere aanpak.

Voor het eerst een integraal beeld van de regio
Naast de opdrachtgevers VGZ en de gemeenten van regio Waardenland zijn bij het regiobeeld meer dan 80 vertegenwoordigers van partijen uit verschillende sectoren betrokken, zoals alle gecontracteerde zorgorganisaties, gemeenten, cliënten en inwoners.

Matine van Schie, senioradviseur bij Samergo, vertelt: “Velen maakten al beelden, maar slechts van stukjes waarin zij werkzaam zijn. Met dit regiobeeld hebben we kennis uit de regio aan elkaar gekoppeld en over de sectoren heen gelegd. Zo ontstond voor het eerst een integraal beeld en werd de onderlinge afhankelijkheid nog duidelijker. De veranderopgave waar de regio voor staat in de zorg, kan niet binnen één sector opgelost worden. Je moét het wel met elkaar doen. En dat vraagt om een langdurig samenwerkingsproces.”

Ingrid Vaartmans, regiomanager zorg bij VGZ valt Matine bij: “Als je allemaal je problemen op je eigen postzegel oplost, kom je niet ver genoeg. De problematiek is domeinoverstijgend. Wanneer partijen samenwerken, zien ze elkaars perspectief. Dan kun je zeggen: voor jouw probleem weet ik een oplossing.”

Zorgvuldig proces geleid door Samergo
Aan het regiobeeld Waardenland ging een zorgvuldig proces vooraf, waarin Samergo optrad als procesbegeleider, adviseur en informatiemanager. Samergo verrijkte de landelijke data vanuit een ROS-coalitie en organiseerde en begeleidde diverse dialoogsessies. Willemijn Looman licht toe: “Door de data te analyseren, hebben we het beeld van de regio gemaakt. Dit beeld hebben we in sessies met vertegenwoordigers van cliënten en partijen aangescherpt.”

Met elkaar in gesprek blijven
Petra Smeets is in de rol van regiocoördinator namens gemeenten betrokken bij het programmateam en het regiobeeld. Zij vertelt: “Data op zich zeggen niet zoveel. Het gaat er nu om dat we dieper kijken en data met elkaar combineren. Bijvoorbeeld als mensen zich steeds eenzamer voelen en er tegelijkertijd wel veel ontmoetingscentra zijn in de regio. Wat zegt dat dan over de opgave en de juiste oplossing? Samergo heeft een sterke rol gespeeld bij het gesprek over data. Ze hebben de informatie geordend, inzichtelijk gemaakt, aangevuld met hulp van derden. Daarbij hielden ze steeds een scherp oog voor de betrokkenen die er iets mee moeten doen.”

De toegevoegde waarde van Samergo
Samergo adviseert en begeleidt partijen in zorg en welzijn bij een andere manieren van organiseren en samenwerken. Dit is nodig voor de best mogelijke zorg, dichtbij en betaalbaar voor iedereen. Met tevredenheid kijkt Samergo terug op de constructieve samenwerking met het programmateam, evenals op de impact die het regiobeeld maakt in de regio Waardenland.

Meer weten? Neem contact op met Matine van Schie of Willemijn Looman.

Bekijk hier de samenvatting van het Regiobeeld Waardenland. Verdere informatie over het regiobeeld vindt u op IZA Waardenland – Drechtzorg.

Het regiobeeld van Waardenland staat niet op zich en is onderdeel van een brede landelijke ontwikkeling. De regiobeelden die in heel Nederland gemaakt zijn, vindt u op www.juistezorgopdejuisteplek.nl. Hier vindt u ook de regiobeelden van onze andere zorgkantoorregio’s Zuid-Hollandse Eilanden – BAR en Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.  

Regio Waardenland bestaat uit de gebieden: Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.