Netwerkoverzicht

Ontdek welke netwerken en samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn actief zijn in de regio’s:
Rotterdam e.o., Waardenland, Zuid-Holland Zuid en BAR-gemeenten.

Om het overzicht zo volledig mogelijk te maken, nodigen we u uit om te helpen
met aanvullingen en aanscherpingen.
Is er een aanpassing nodig? Of wilt u een netwerk of samenwerkingsverband aanmelden?
Laat het ons weten via
deze link.