De uitdaging

Het zorgstelsel in Nederland staat onder grote druk. De levensverwachting stijgt, de bevolking vergrijst en leefstijl gerelateerde ziekten nemen toe. En daarmee het beroep op de zorg. Zorg die dichter bij de mensen geleverd moet worden.

Het toekomstbestendig bemensen, financieren en organiseren van zorg is dan ook een grote uitdaging. Dat vraagt om nieuwe manieren van kijken en organiseren.

Gericht op gezondheid en preventie. Regionale samenwerking en lokale borging. Domeinoverstijgend. Populatiegericht en op maat. Met zorg én welzijn.

Werken aan de best mogelijke zorg in de regio. Dichtbij en betaalbaar voor iedereen. Met als doel gezonde inwoners. Daar gaan we voor. Samergo. Gewoon doen.

Zo doen we dat

Samergo verbindt, adviseert en begeleidt partijen in zorg en welzijn bij het verbeteren van de gezondheidszorg. We stimuleren en bouwen netwerken en samenwerking. Onafhankelijk en resultaatgericht. We delen en verrijken onze kennis en ervaring met het veld.

Dit doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

1

We stellen de gezondheid van de inwoners centraal;

2

We zijn populatiegericht, dit vraagt om samenwerking over de domeinen heen;

3

We richten ons op het bereiken van toegevoegde waarde: betere gezondheid van de populatie, ervaren kwaliteit van zorg en beleving zorgverlener en lagere kosten;

4

We doen ons werk zorgvuldig, betrokken, doelgericht en stellen ons toetsbaar op.

Onze thema’s

‘De best mogelijke zorg, dichtbij en op maat, gericht op gezondheid. Dat raakt natuurlijk aan alle facetten van zorg en welzijn. Voor een patiënt is vooral van belang dat hij krijgt wat hij nodig heeft, ongeacht lijnen, domeinen en disciplines. Toch starten advies- of samenwerkingstrajecten meestal vanuit een specifiek vraagstuk, en zijn ze vaak gericht op een bepaalde populatie of thema. Daarom onderscheidt Samergo een aantal overstijgende thema’s. Zo kunnen we gerichter onze kennis ontwikkelen en het netwerk bedienen. Natuurlijk hebben we daarbij oog voor de onderlinge samenhang tussen thema’s en leggen we daar waar nodig de verbinding; zowel intern als extern.

Hieronder per thema een indruk van wat we doen.

Krachtige
eerste lijn

Regionale aanpak

Geestelijke gezond- heidszorg

Ouderenzorg

Digitale zorg

Geboortezorg

Kennis & impact

Uitgelicht

Jaarplan 2024

Regio’s zijn aan zet! Hoe Samergo in 2024 hierbij helpt.
Hoe kunnen we onze kennis en kunde zo goed mogelijk inzetten voor de transformatie van zorg en welzijn? Hoe willen we onze partnerschappen verder versterken? In ons publieke jaarplan 2024 geven we een impressie hoe we dit gaan doen. En natuurlijk staan we zoals altijd open voor ideeën en kansen.

De best mogelijke zorg.  Dichtbij en betaalbaar voor iedereen.
Met als doel gezonde inwoners. Dat is de uitdaging waar we voor gaan.
Wij zijn Samergo. Krachtige partner en motor voor samenwerking.
Zorg anders organiseren is wat we doen. Proactief, onafhankelijk en deskundig.
We durven het anders te doen. De toekomst van zorg vraagt hierom.
Samergo. Gewoon doen.

Ons werkgebied