Nieuws

Samen voor cultuursensitieve zorg aan migrantenouderen

Lees hier onze beknopte, informatieve publicatie over zorg aan migrantenouderen (leestijd 5 minuten). Hierin leert u in het kort wat er nu al aan kennis over zorg aan ouderen met een migratieachtergrond beschikbaar is, waar deze ouderen zelf behoefte aan hebben, en wat u in

Lees meer

Samergo’s blik op de nabije toekomst van zorg en welzijn

De fusie tussen ZorgImpuls en Steunpunt KOEL per 1 juli 2021 vormde een mooi moment en logische aanleiding om onze organisatiewaarden, rol en maatschappelijke waarde tegen het licht te houden, en te herijken aan de hand van centrale ontwikkelingen in zorg en welzijn. Het resultaat

Lees meer

Meedenkconsult Zuid-Hollandse Eilanden en Ridderkerk een feit!

Met ingang van dit jaar is het zover: het meedenkconsult – waarbij huisartsen over een specifieke casus met een specialist van gedachten kunnen wisselen – wordt voor de Zuid-Hollandse Eilanden en Ridderkerk een feit! Na jaren van veel overleg zijn de huisartsen-zorggroepen Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard en Ridderkerk er samen met CZ

Lees meer

Regiobeeld Zuid-Hollandse Eilanden en BAR-gemeenten brengt kansen in zicht

Het bruist op de ZuidHollandse Eilanden en in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Zoveel blijkt wel uit het Regiobeeld ZHE-BAR, waarin Samergo gedurende het afgelopen jaar de gemeenschappelijke, domeinoverstijgende opgave voor de gezondheidszorg in deze regio inzichtelijk heeft gemaakt.    Waarom een regiobeeld? Met

Lees meer

Mooi voorbeeld van netwerksamenwerking in zorg en welzijn: Capelle Verbond

Samergo werkt samen met partners uit zorg en welzijn aan een videoreeks over samenwerken in (wijk)netwerken. De eerste video, waarin het netwerk Capelle Verbond centraal staat, is online! Hierin vertellen Anne-Fleur Klandermans (Samergo), Netty Verschoor (Welzijn Capelle) en David Keers (Gemeente Capelle aan den IJssel) over het hoe en wat van netwerksamenwerking. Bijvoorbeeld: waar begin je? En

Lees meer