Nieuws

Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond

Samergo, Rijnmond Dokters en Erasmus MC (afdeling huisartsgeneeskunde) slaan de handen in één om gezondheidsverschillen in Rotterdam terug te dringen. Waarom een datacoalitie? Mensen en middelen in de zorg zijn schaars. Meer zicht op de zorgvraag kan helpen om een goede aansluiting tussen vraag en

Lees meer

Regionale Consultatiedienst Gorinchem krijgt vervolg

De wachtlijsten voor de ggz zijn onverminderd lang. Om zowel de patiënt als de huisarts en de POH-ggz te ondersteunen bij de hulp aan patiënten in psychische nood, is in Gorinchem de Regionale Consultatiedienst (RCD) in het leven geroepen. Hier kunnen huisartsen een eenmalig ggz-consult

Lees meer

Pilot Zorgcoördinatiecentrum Rotterdam Rijnmond wordt voortgezet

Sommige patiënten die buiten praktijkopeningstijden naar de huisartsenpost of 112 bellen, kunnen eigenlijk beter geholpen worden door andere zorgprofessionals dan de huisarts of de ambulanceverpleegkundige. Denk bijvoorbeeld aan een verward persoon op straat, of iemand met een losgeschoten katheter. Hoe zorg je dat deze patiënten

Lees meer