Nieuws

Innovatieve co-creatie tussen zorg, welzijn én inwoners in de wijk

Bron: ros-netwerk.nl In de zoektocht naar het creëren van gezondere wijken staat één cruciaal element centraal: de naadloze samenwerking tussen zorg, welzijn en het sociaal domein. De ROS’en begeleiden bij deze samenwerking. Echter, de sleutel tot het succes ligt niet alleen in professionele samenwerking, maar

Lees meer

Annelies de Vries verlaat Samergo

Annelies de Vries neemt binnenkort als senior adviseur afscheid van Samergo en gaat voor zichzelf beginnen. Zij werkte de afgelopen jaren met veel plezier en resultaat aan diverse samenwerkingsvraagstukken in de zorg.  Plezierige samenwerking Annelies heeft als ervaren senior adviseur bijgedragen aan de ontwikkeling van

Lees meer

Visie eerstelijnszorg 2030: samen vernieuwen en versterken

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is versterking van de eerstelijnszorg een belangrijk thema, om de toegankelijkheid en continuïteit van zorg te waarborgen met behoud van kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat goede zorg dicht bij huis blijft en betaalbaar is, is een sterke eerste

Lees meer

Specifieke Uitkering beschikbaar voor Domeinoverstijgend Samenwerken 

Gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die de samenwerking tussen domeinen willen versterken, hebben de kans om de Specifieke Uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken (SPUK DOS) aan te vragen. Deze regeling, beheerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op

Lees meer

Ontwikkeling eerstelijnszorg en kans voor ZonMw-subsidieaanvraag

Het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg van ZonMw bevindt zich in de ontwikkelingsfase, en het biedt een kans voor subsidieaanvragen. Het programma sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030, door landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties. De Visie

Lees meer