ROS-netwerk versterkt Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

Nederland staat voor grote uitdagingen die vragen om gezamenlijke kennisontwikkeling en baanbrekende innovaties. Op 2 november ondertekende minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken het Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027. Met dit convenant committeren partijen zich op het thema Gezondheid & Zorg aan de doelstelling om gezondheidsverschillen terug te brengen en burgerinitiatieven te betrekken bij innovatie. Het ROS-netwerk is één van de ondertekenaars.

Robert Waterreus, directeur-bestuurder Samergo: “Dagelijks werken we hier als ROS’en direct en indirect aan. Onze maatschappelijke opdracht om de samenwerking in- en met de eerstelijnszorg en regionale samenwerking en innovaties te initiëren en realiseren, is natuurlijk geen doel op zich. Continuïteit van zorg is een van de doelen en gezondheidsverschillen daarin een belangrijk thema. Daarbij is voor onszelf samenwerking ook essentieel: met zorg en welzijn, overheden, zorgverzekeraars, het bedrijfsleven én burgers. Maar ook (executie)krachtenbundeling van kennis- aanjaag-, ondersteunings- en uitvoeringsorganisaties. Daarom hebben we met overtuiging getekend.”

Het ROS-netwerk werkt daarmee toe naar de missies conform de Kennis en Informatieagenda: Elke ROS is actief op meerdere thema’s uit het Integraal Zorgakkoord.