Paula Schot lid raad van toezicht Samergo

De raad van toezicht (rvt) van Samergo wordt per 1 november versterkt met Paula Schot. Momenteel is zij wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. Als wethouder heeft zij sociaal domein, onderwijs en arbeidsmarkt in haar portefeuille. In het sociaal domein heeft zij veel te maken met Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdzorg. De toevoeging van lid van de raad van toezicht is voor Paula zelf en voor Samergo een mooie aanvulling. Het betekent tegelijk dat we afscheid nemen van twee collega’s. 

Bedankt Willeke Wisse en Dirk Jan Frijling 

Paula neemt haar taak als lid van de raad van toezicht over van Willeke Wisse, die na twee termijnen afscheid neemt. Willeke Wisse heeft voor Samergo veel betekend. Als (apotheekhoudend) huisarts en huisartsopleider kent zij de eerste lijn als geen ander. Zij was hierbij ook een deskundige gesprekspartner voor de raad van bestuur. En als vicevoorzitter van de raad en lid van de werkgeverscommissie heeft ze een bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van de rvt van Samergo.  

Aan het eind van dit jaar eindigen ook de twee termijnen van rvt-lid Dirk Jan Frijling. Met zijn oog voor detail, procedurele kennis en verbindende manier van werken, was hij van grote waarde voor de rvt en voor de financiële commissie. De raad van toezicht heeft besloten te krimpen van 5 naar 4 leden en werft daarom geen tweede vervangend lid.  

Van harte welkom Paula Schot 

Paula komt als wethouder vaak in aanraking met welzijn en zorg in haar gemeente Schouwen-Duiveland. Daar is zij overigens de eerste vrouwelijke wethouder van de SGP in Nederland. Met haar ervaring en brede blik op zorg en welzijn draagt zij als rvt-lid van Samergo graag bij aan toekomstbestendige zorg. “Ik breng een frisse blik mee vanuit de nieuwe generatie, die van pas komt bij de uitdagingen waar de zorg voor staat”, zegt Paula. 

Ook voorzitter Robbert Huijsman is verheugd over de komst van Paula Schot: “De raad van toezicht is blij met zo’n relatief jong en toch al ervaren talent die haar sporen in de publieke sector en het sociaal domein al aardig heeft verdiend. Een aanwinst voor Samergo die zo actief is in domeinoverstijgende samenwerking, met een open oog voor alle generaties en diversiteit”. 

Meer weten over de raad van toezicht van Samergo en wie daarin zitting hebben?   
Kijk dan op de pagina Bestuur en Toezicht.