Nieuws

Visie eerstelijnszorg 2030: samen vernieuwen en versterken

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is versterking van de eerstelijnszorg een belangrijk thema, om de toegankelijkheid en continuïteit van zorg te waarborgen met behoud van kwaliteit. Om ervoor te zorgen dat goede zorg dicht bij huis blijft en betaalbaar is, is een sterke eerste

Lees meer

Specifieke Uitkering beschikbaar voor Domeinoverstijgend Samenwerken 

Gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die de samenwerking tussen domeinen willen versterken, hebben de kans om de Specifieke Uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken (SPUK DOS) aan te vragen. Deze regeling, beheerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op

Lees meer

Ontwikkeling eerstelijnszorg en kans voor ZonMw-subsidieaanvraag

Het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg van ZonMw bevindt zich in de ontwikkelingsfase, en het biedt een kans voor subsidieaanvragen. Het programma sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030, door landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties. De Visie

Lees meer

Succesvolle oplevering regioplannen in alle Samergo-regio’s

Eind december 2023 is een belangrijke mijlpaal bereikt in alle drie de zorgkantoorregio’s waar Samergo actief is als Regionale Ondersteunings Structuur: Zuid-Hollandse Eilanden & Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, Waardenland, en Rotterdam e.o. De regioplannen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn er succesvol

Lees meer