Publicatie stimuleringsprogramma implementatie basiskader VSV’s (inclusief IGO’s)

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de verloskundige zorg in Nederland zijn goed functionerende verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) belangrijk. Op 23 april 2023 is het basiskader voor VSV’s door alle landelijke partijen in de geboortezorg bestuurlijk geaccordeerd. Op basis hiervan heeft ZonMw een stimuleringsprogramma opgesteld voor de doorontwikkeling en de versterking van de VSV’s (inclusief IGO’s). Bron:  Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden | ZonMw

Het doel van dit stimuleringsprogramma is om VSV’s te ondersteunen in de verdere professionalisering van het samenwerkingsverband en de implementatie van de verantwoordelijkheden en taken uit het basiskader. Parallel aan dit programma wordt er gewerkt aan een structurele bekostiging voor VSV’s.

De subsidieoproep is nu opengesteld, de deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 15 juli 2024. In november vindt de besluitvorming over de subsidieaanvragen plaats, waarna de projecten eind 2024 van start kunnen gaan. Voor meer achtergrondinformatie zie ook Update stimuleringsprogramma Versterking Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl).

Hoe kan Samergo ondersteunen?

  • Indien het VSV (bijvoorbeeld vanwege beperkte governance) niet zelf kan fungeren als penvoerder voor de aanvraag, kan Samergo worden gevraagd om de rol van technisch penvoerder op zich te nemen.
  • Samergo kan daarnaast ondersteunen bij het uitvoeren en implementeren van de aanvraag, bijvoorbeeld in de rol van adviseur en procesbegeleider. 

Meer weten?

Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans