Wij

Bestuur en toezicht

Samergo is een stichting met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. We volgen de Zorgbrede Governancecode waarin de uitgangspunten voor goed bestuur, toezicht en verantwoording zijn vastgelegd. Daarbij laten we ons gevraagd en ongevraagd adviseren door de Raad van Advies. In deze raad zijn vier eerstelijnsberoepsgroepen vertegenwoordigd. Alle taken en bevoegdheden staan beschreven in de statuten.

Raad van Bestuur:
Robert Waterreus

directeur/bestuurder

Raad van Toezicht:
Robbert Huijsman

voorzitter

Anneke Westerlaken

vice-voorzitter

Huybert van Eck
Paula Schot

Bekijk de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Lees het Reglement Raad van Toezicht.

Raad van Advies:
Erik Havelaar

fysiotherapeut

Ilse Daamen

ergotherapeut

Cor Sier

oefentherapeut

Jolande van Teeffelen

diëtist