Koershouden: van 2022 naar de toekomst

In onze jaarbeeldvideo Koershouden: van 2022 naar de Toekomst blikken we terug op 2022 en vooruit naar de toekomst. We geven u een beknopt overzicht van de uitdagingen waar zorg en […]

Save the date: Transitie Expeditie #4 op 10 mei

Om de zorg toegankelijk en beschikbaar te houden zijn transities, oftewel grote veranderingen, nodig. Transitie 010 organiseert expedities in Rotterdam om kennis en ervaringen te delen over transities in de […]

Opleiden is het nieuwe werven: de eerste inzichten

Snuffelstages, beter matchen, delen van de stagebegeleiding. Het project ‘Opleiden is het nieuwe werven’ in Zuid-Holland Zuid begint inzichten op te leveren. Het samenwerkingsinitiatief van de Regiotafel Huisartsenzorg wil een […]

Impact van domein-overstijgende samenwerking

Samergo werkt aan domein-overstijgende samenwerking rond ouderen. In de regio lopen veel initiatieven waarbij professionals samenwerken om ouderen (preventief) te ondersteunen. We waren benieuwd: wat is de impact van deze […]