Het ROS-netwerk: landelijke lijnen, regionale impact

Samergo is een regionale ondersteuningsstructuur, oftewel een ROS. Samen met twaalf andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend ROS-netwerk. Elke ROS begeleidt regionale netwerken en samenwerkingsverbanden in zorg en welzijn die […]

Succesvolle oplevering regioplannen in alle Samergo-regio’s

Eind december 2023 is een belangrijke mijlpaal bereikt in alle drie de zorgkantoorregio’s waar Samergo actief is als Regionale Ondersteunings Structuur: Zuid-Hollandse Eilanden & Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, Waardenland, en Rotterdam […]