Project Code Oranje: een unieke samenwerking voor betere zorg subacute GGZ-cliënten

Een crisissituatie voor subacute GGZ-cliënten vraagt om een doeltreffende aanpak. In het licht van de toenemende zorgbehoefte en de knelpunten binnen de sector is op initiatief van de vakgroep GGZ van Rijnmond Dokters het project Code Oranje gelanceerd. Dit project waarin samengewerkt wordt met GGZ-aanbieders ParnassiaGroep, Caleidozorg en ervaringsdeskundigen van Basisberaad heeft als doel de zorg voor subacute GGZ-cliënten te verbeteren. Samergo, als Regionale Ondersteunings Structuur, voert het actiegericht onderzoek en het projectmanagement uit binnen dit innovatieve project. Dit doen we in nauwe samenwerking met de beleidsadviseur GGZ van Rijnmond Dokters.  

Code Oranje omdat patiënten tussen wal en schip vallen 

“Er heerst paniek, chaos. Cliënten weten niet wat ze moeten doen, vragen om steun en zoeken naar hulp,” aldus een POH GGZ. De zorg voor subacute GGZ-cliënten, gekenmerkt door instabiliteit en crisisgevoeligheid, is een groeiend probleem. Huisartsen en praktijkondersteuners GGZ zijn niet altijd uitgerust om de juiste zorg te bieden, terwijl ambulante GGZ-aanbieders vaak lange wachttijden hebben. Hierdoor vallen subacute GGZ-cliënten tussen wal en schip. 
In antwoord op deze uitdagingen is Project Code Oranje in het leven geroepen. Dit initiatief, gesteund door ZonMw, brengt diverse belanghebbenden samen om de zorg voor subacute GGZ-cliënten te verbeteren.  

Fase 1: Definitie en behoeften van de doelgroep centraal 

Subacute GGZ-cliënten, wie zijn dat nou eigenlijk? In de eerste fase van het project bleek het een uitdaging om een eenduidige definitie vast te stellen. Daarom heeft Samergo persona’s ontwikkeld om beter grip te krijgen op de doelgroep. Deze persona’s vormden een eerste stap om inzicht te krijgen in de diverse behoeften en uitdagingen van subacute GGZ-cliënten. 
De centrale behoefte die naar voren kwam, is de wens om gezien en gehoord te worden, met mogelijkheid tot laagdrempelig contact tijdens het wachten op zorg. Deze inzichten vormen het uitgangspunt voor de tweede fase van het project. 

Fase 2: Actiegericht onderzoek in Rotterdam Zuid 

Vanaf januari 2024 zal Samergo samen met een werkgroep van professionals en ervaringsdeskundigen in Rotterdam Zuid aan de slag gaan. Door actiegericht onderzoek in de praktijk uit te voeren, streven we naar een beter georganiseerde zorg voor subacute GGZ-cliënten. Monitoring en evaluatie zullen worden ingezet om eind 2024 waardevolle adviezen en inzichten te presenteren. 

Meer weten? 

Voor verdere vragen en informatie kunt u contact opnemen met Meike Dobbelaar