Impact van domein-overstijgende samenwerking

Samergo werkt aan domein-overstijgende samenwerking rond ouderen. In de regio lopen veel initiatieven waarbij professionals samenwerken om ouderen (preventief) te ondersteunen. We waren benieuwd: wat is de impact van deze […]

Inventarisatie: naar een MDO voor kwetsbare ouderen

In de regio Rotterdam hebben we de ambitie om Multidisciplinair Overleg (MDO) te organiseren. Doel: kwetsbare ouderen integrale zorg en ondersteuning bieden. Rijnmond Dokters heeft Samergo gevraagd om samen met […]

Datatool Wijkgericht Werken

Blog van Willemijn Looman, informatiemanager Samergo  Data kunnen wijkgericht werken sterk bevorderen. Ze vormen immers een aanwijzing voor wat er leeft en speelt. Daarom vroeg brancheorganisatie ConForte aan Samergo om […]

Goed gevoed ouder worden

In Rotterdam is 35% van de zelfstandig wonende kwetsbare ouderen met thuiszorg ondervoed. De signalering van ondervoeding valt onder de verantwoordelijkheid van álle zorgprofessionals. Het lijkt erop dat het juist […]

Preventie is het nieuwe genezen

Als we het over preventie hebben denken we meestal aan minder roken, drinken en eten. Maar er is meer dan dat. Ook beweging, gezonde voeding en mentaal welbevinden zijn bijvoorbeeld […]