Advance Care Planning: informatiedeling kan alléén met goede samenwerking

Voor ouderen die zorgbehoevend zijn is de afstemming van zorg al jaren onderwerp van gesprek. Naast de grote bewegingen op het gebied van samenwerking en afstemming tussen zorgpartijen is Advance Care Planning (ACP) een manier om in gesprek met de oudere proactief vast te leggen wat hij of zij belangrijk vindt in de zorgverlening, nu en voor de toekomst. Het delen van deze informatie is belangrijk en gebeurt nog te weinig. 

Om zorgprofessionals te ondersteunen bij de invoering, doorontwikkeling en samenwerking rondom ACP voert Samergo – samen met partners – in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid diverse projecten uit.  

ACP is niet alleen van de huisarts 

Voor het voeren en vastleggen van een ACP-gesprek kijken we meestal naar de huisarts. Maar hoewel de regie bij de huisarts ligt, hebben overige zorgprofessionals een grotere rol dan ze vaak denken bij het verzamelen van de wensen van (kwetsbare) ouderen. Samergo-adviseur Willemijn Looman is betrokken bij het project ACP in de eerste lijn signaleert dat bij zorgprofessionals méér bewustwording over ACP wenselijk is: “Veel professionals zoals wijkverpleegkundigen en welzijnsmedewerkers werken al met onderdelen van ACP, maar zijn zich hier niet altijd even bewust van.. In gesprek gaan over het levenseinde, over zingeving of over wensen op het gebied van zorgverlening, het zijn allemaal bouwstenen van een goede ACP. Maar we zien dat deze informatie nog te weinig gedeeld wordt buiten de eigen organisatie. Dat leidt tot dubbel werk.”   

Delen van het ACP-gespreksverslag 

“De ideale situatie zou zijn dat een zorgverlener die in gesprek met de oudere een onderwerp uit ACP bespreekt, dit ook meteen deelt met de huisarts, zodat de oudere niet alles 3x hoeft te vertellen en de zorgverleners geen dubbel werk hoeven te verrichten”, aldus Samergo-adviseur Duncan Beekink, die zich in de regio Zuid-Holland Zuid bezighoudt met de opschaling van ACP-gespreksverslagen. Het besef dat het belangrijk is om informatie over de wensen van ouderen te delen moet groter worden, ongeacht of de informatie op de ziekenhuispoli, bij de thuiszorg of bij de fysiotherapeut op tafel komt. De onderwerpen van het ACP-gesprek komen vaker aan de orde dan men denkt: Wilt u gereanimeerd worden? Wilt u opgenomen worden op de IC? Het zijn ACP-gerelateerde vragen die elke VVT-instelling, huisarts, SEH-arts en medisch specialist wel een keer stelt. En het is nu vaak nog aan de oudere zelf om aan te geven dat hij of zij deze informatie al eens eerder gemeld heeft. Duncan: “dat kan dus beter, door een goede overdracht tussen ketenpartners.”    

Samenhang creëren 

Samergo wil in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid op het gebied van ACP meer samenhang en samenwerking creëren tussen zorg- en welzijnspartijen van de eerste en tweede lijn. Dat gaat verder dan vragen over het levenseinde en het medische aspect daarin. Het gaat ook over samen in gesprek gaan en samen beslissen over doelen en voorkeuren voor toekomstige behandelingen, zorg en ondersteuning.   

Voordelen van een ACP-gesprek: 

  • De kwaliteit van zorg kan verbeteren en beter afgestemd zijn op de wensen van de patiënt. 
  • Vastleggen van informatie zorgt voor rust en weloverwogen beslissingen 
  • Het delen van informatie leidt tot betere overdracht naar ketenpartners en tot beter inzicht in de wensen van de oudere  

“Door de bewustwording over de voordelen te vergroten, krijg je beweging”, vat Willemijn samen. Dat is goed voor de patiënt én professional.    

Voor meer informatie over de ACP-projecten die Samergo uitvoert en hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen met uw vragen op dit gebied, kunt u mailen naar Willemijn Looman of Duncan Beekink.