Zou u uw patiënt deze keuzehulp adviseren?

Bent u huisarts, en wilt u bijdragen aan de verbetering van zorg aan patiënten met gewrichtsklachten?

Doe dan mee aan dit huisartsensurvey over het gebruik van een screeningsinstrument voor vroegere herkenning van inflammatoir reumatische aandoeningen.

Dit survey is uitgezet door Masterstudent Ruben Bos, die in het kader van de Juiste Zorg op De Juiste Plaats bij het Maasstad Ziekenhuis onderzoek doet naar de effectiviteit van een speciale keuzehulp voor patiënten met gewrichtsklachten. Het doel van de keuzehulp is om mensen met inflammatoir reumatische aandoeningen er sneller uit te pikken.

Een belangrijk succescriterium voor een dergelijk instrument is of huisartsen het gebruik ervan aan hun patiënten zouden adviseren. Daarom heeft de onderzoeker een korte enquête (6 minuten) ontwikkeld om u hierover te polsen. De enquête kan volledig anoniem worden ingevuld. 

Wilt u deelnemen? 

Dat kan direct via deze link. De sluitingsdatum is 8 april.

Als u verder nog opmerkingen of vragen heeft, kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met Ruben Bos:  587267rb@student.eur.nl /  06-42382390.