Startschot netwerk ergotherapie Rotterdam

Heet van de naald: dit voorjaar is in samenwerking met Samergo het eerste echte ergotherapeutisch netwerk voor Rotterdam en omgeving opgericht! De naam van het netwerk? ‘Die wordt feestelijk onthuld op 30 augustus tijdens de grote netwerkbijeenkomst voor alle ergotherapeuten uit de regio. Dus zet deze datum vast in je agenda!’, aldus de zeven initiatiefnemers.

De zeven initiatiefnemers tot het netwerk ergotherapie

Het belang van samenwerking

Samenwerken betekent voor de ergotherapeuten: ‘samen beter inspelen op zorgvragen voor nu en in de toekomst’. Waarom dat zo belangrijk is? De waarde van ergotherapeuten wordt steeds zichtbaarder, en er komen daardoor ook steeds meer zorgvragen hun kant op. Dit is een mooie ontwikkeling, waardoor cliënten vaker dicht bij huis de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Toch is er ook een keerzijde: de vraag wordt inmiddels zo groot dat er wachtlijsten ontstaan. Gelijk aan de groei van het aantal steeds complexer wordende zorgvragen, neemt het aantal beschikbare ergotherapeuten die deze vragen kunnen oppakken, door de krapte in de arbeidsmarkt juist af.

Door samen te werken kan je het arbeidsmarktvraagstuk misschien niet helemaal oplossen, maar je kunt het wel beter te lijf gaan. Onder andere door innovatie van zorg aan te zwengelen en goede samenwerkingsafspraken te maken met andere paramedici en belanghebbenden voor de meest passende zorg en ondersteuning van de cliënt.

Aanpak

Hoe willen de ergotherapeuten dit organiseren? Het netwerk van ergotherapeuten heeft zich direct aangesloten bij het Paramedisch Netwerk Rotterdam e.o. Zo is ergotherapie als een van de vijf disciplines van het netwerk goed vertegenwoordigd. Het netwerk heeft een brede achterban, waarmee de lijnen kort zijn. Samen met fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten en logopedisten in het PMNR e.o. vormen zij het aanspreekpunt in de regio om regionale samenwerkingsafspraken te kunnen maken met  andere partijen. Met als uiteindelijke doelstelling: verbetering van de zorg voor de patiënt.

Ben jij ergotherapeut in de regio Rotterdam en nog niet aangesloten bij het netwerk, meld je dan nu aan met een e-mail naar paramedischnetwerk010@gmail.com.