Specifieke Uitkering beschikbaar voor Domeinoverstijgend Samenwerken 

Gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die de samenwerking tussen domeinen willen versterken, hebben de kans om de Specifieke Uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken (SPUK DOS) aan te vragen. Deze regeling, beheerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op domeinoverstijgende samenwerking en ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom. 

Belangrijk om te weten: 

  • De eerste aanvraagronde is net voorbij. De tweede aanvraagronde is van 18 maart 2024 09.00 uur tot en met 14 april 2024 18.00 uur. Deze ronde vindt alleen plaats als er na de eerste ronde nog budget over is. 
  • 29 januari 2024 is er een voorlichtingsbijeenkomst in Almere. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure verwijzen wij u naar de officiële webpagina van de Specifieke Uitkering Domeinoverstijgend Samenwerken: Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 

Advies en begeleiding bij uw subsidieaanvraag 

Hulp nodig bij uw subsidieaanvraag voor domeinoverstijgend samenwerken? Samergo staat klaar om u te adviseren of begeleiden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.