Samergo’s blik op de nabije toekomst van zorg en welzijn

De fusie tussen ZorgImpuls en Steunpunt KOEL per 1 juli 2021 vormde een mooi moment en logische aanleiding om onze organisatiewaarden, rol en maatschappelijke waarde tegen het licht te houden, en te herijken aan de hand van centrale ontwikkelingen in zorg en welzijn. Het resultaat van deze herijking verwerkten we tot een overzichtelijke infographic.

Dames en heren, wij brengen u met trots: Ons Perspectief 2022-2024.