Regio’s van start met implementatie digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 

Een belangrijke mijlpaal is behaald door de regio’s die aan de slag zijn met VIPP Babyconnect en het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Op vrijdag 10 november 2023 is het contract ondertekend tussen de regionale penvoerders en het consortium van softwareleveranciers, Onatal en Orfeus. 

De ondertekening van dit contract markeert een cruciale stap naar een efficiënter en geïntegreerd systeem voor het delen van gegevens binnen de geboortezorg. In het werkgebied van Samergo hebben de regio’s Rijnmond, Dordrecht e.o., Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen deze stap gezet.  

Penvoerder voor de regio Rijnmond, het District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond, meldt in haar bericht: “We zijn trots dat we overeenstemming bereikt hebben voor een toekomstbestendig contract waarmee we de gegevensuitwisseling in het gehele geboortezorgnetwerk in de regio een impuls geven. Alle regionale partnerschappen en het landelijk programmabureau Babyconnect hebben nu overeenstemming bereikt en nu kunnen we beginnen met de weg naar implementatie in de regio’s. Daarbij willen wij benadrukken dat we tevreden zijn over de huidige samenwerking met het consortium en vol vertrouwen de samenwerking tussen de regio’s en het consortium zullen vormgeven.” Ook Samergo, die het coördinerend projectleiderschap uitvoert voor het integraal geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond, is verheugd over deze ontwikkeling.  

Samergo onderstreept het belang van deze samenwerking en de impact ervan op de gehele geboortezorgketen. Door gezamenlijk het digitale geboortezorgdossier te omarmen, zullen zorgprofessionals in staat zijn om snel en nauwkeurig informatie te delen, wat resulteert in een betere coördinatie van zorg en een verbeterde ervaring voor de patiënten. We kijken uit naar de verdere implementatie en het in gebruik nemen van het digitaal geboortezorgdossier in de regio.  

Meer weten? 

Neem contact op met Wouter Meijer

Lees ook: 

Samen voor de best mogelijke geboortezorg – Babyconnect 

Regio Rijnmond in 2024 aan de slag met implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg – DVP Rijnmond