Paramedisch netwerk Rotterdam is groot succes

In Rotterdam en omstreken is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een sterkere interdisciplinaire organisatie van en verbinding tussen paramedici. Daartoe is het Paramedisch Netwerk Rotterdam e.o. (PMNR e.o.) opgericht; een regionaal netwerk van eerstelijnsfysiotherapeuten, -ergotherapeuten, -logopedisten, -oefentherapeuten en -diëtisten.

Het netwerk werkt hard aan de doelstellingen die ook in het landelijke programma nagestreefd worden. Zo wordt in 2022 gewerkt aan: 

  • Samenwerking met andere zorgnetwerken en belanghebbenden uit de regio (zoals gemeenten, ziekenhuizen, huisartsen, opleidingsinstituten) via gesprekken en samenwerkingsafspraken.
  • Werken aan de zichtbaarheid van het netwerk door de ontwikkeling van een betere website.
  • Implementatie van de door het netwerk ontwikkelde samenwerkingstool voor ouderenzorg.
  • Uitvoeren van innovatieve ideeën voor verbetering van de paramedische zorg.
  • Delen kennis en kunde door nieuwsbrieven en bijeenkomsten te organiseren.
  • Opzetten van 2 multidisciplinaire wijkteams in 2 wijken.  


Het is belangrijk om met alle zorgpartijen aan de toekomst te werken. Je bent daarom van harte welkom om mee te denken en doen! Ben je paramedicus en wil je ons hiermee helpen daarmee? Meld je dan hier aan en word lid van het paramedisch netwerk!