Ondervoeding vraagt een gerichte benadering

In de wijk Ommoord hebben zorg- en welzijnsprofessionals met elkaar een verkenning uitgevoerd naar een gezamenlijke aanpak van ondervoeding bij kwetsbare ouderen.

Dit thema krijgt nog onvoldoende aandacht, terwijl ondervoeding grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en maar liefst 35% van de kwetsbare ouderen met thuiszorg ondervoed is (1 op 3). Het traject in Ommoord heeft belangrijke lessen over samenwerking opgeleverd.

In het artikel ‘Ondervoeding vraagt een gerichte benadering’ vertelt Anne-Fleur Klandermans, adviseur bij ZorgImpuls (nu Samergo) en begeleider van het traject in Ommoord, over de verkenning en de geleerde lessen. Zij werkt nauw samen met de gemeente Rotterdam en het Kenniscentrum Zorginnovatie.

Meer weten? Neem contact op met Anne-Fleur Klandermans