Meer grip op ingewikkelde samenwerkingsprocessen

1+1=3. Dit is waarom mensen en partijen gaan
samenwerken. Je hebt elkaar nodig om het beste resultaat te krijgen. Maar, als er veel
verschillende belangen en ideeën zijn dan kan het doel van samenwerken soms uit het
zicht raken. Het enthousiasme waarmee de samenwerking ooit is begonnen, kan als
een nachtkaars uitdoven.

Samergo begeleidt partijen in zorg en welzijn bij het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden en netwerken en zet zijn ervaring in met ‘de kunst van het anders kijken en
samen doen’. Samergo-adviseurs Anne-Fleur Klandermans en Wouter Meijer vertellen wat er nodig is om (weer) succesvol met elkaar samen te werken en over de praktische werkvorm Liberating Structures die daarbij helpend is.

Lees meer in hun artikel ‘Meer grip op ingewikkelde processen en verhoudingen: Hoe Liberating Structures doelen dichterbij brengt’.