Huisartsen en ziekenhuizen in de regio Zuid-Hollandse Eilanden en Ridderkerk starten met digitale meedenkconsultatie

Vanaf nu kunnen alle huisartsen uit de regio Zuid-Hollandse Eilanden en Ridderkerk meedenkconsulten aanvragen bij vijf ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis.

Doel van het digitale meedenkconsult

Met een digitaal meedenkconsult kan de huisarts eenvoudig en laagdrempelig advies vragen aan een medisch specialist van één van de aangesloten ziekenhuizen in de regio. Dit advies kan de huisarts -als regiebehandelaar- in overleg met de patiënt gebruiken voor het behandelplan. Het meedenkconsult voorkomt hiermee onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en vergroot de onderlinge samenwerking en de medische kennis van de huisarts. Hierdoor verbeteren de huisartsen en ziekenhuizen de toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg in de regio. Dit is efficiënter dan bellen, want huisartsen kunnen het gewenste medisch specialisme digitaal altijd bereiken. Het digitale meedenkconsult wordt behandeld zodra de medisch specialist daarvoor gelegenheid heeft, waarbij beantwoording binnen twee dagen het streven is.

Hoe werkt het in de praktijk?

Een huisarts sluit een overeenkomst met zijn regionale huisartsenzorggroep. Hierdoor kan de huisarts gebruik maken van een digitaal meedenkconsult. Na toestemming van de patiënt kan een meedenkconsult worden aangevraagd bij een medisch specialist van een ziekenhuis. Afhankelijk van het ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van ZorgDomein of VIPLive. Elk ziekenhuis kent een eigen aanbod van specialismen waarvoor de meedenkconsultatie beschikbaar is. De komende tijd wordt het aantal deelnemende specialismen uitgebreid. De medisch specialisten streven ernaar om binnen twee werkdagen een reactie te geven op de digitale adviesvraag van de huisarts. Dit advies kan de huisarts vervolgens gebruiken in het gesprek met de patiënt. 

Contractering en vergoeding

De vier huisartsenzorggroepen ondersteunen hun huisartsen bij de implementatie van de digitale meedenkconsultatie in de huisartsenpraktijk. De huisartsenzorggroepen hebben voor de vergoeding van het meedenkconsult een regionaal contract met zorgverzekeraar CZ getekend. Zowel de huisarts als de medisch specialist ontvangen een vergoeding voor de digitale meedenkconsulten. Het digitaal meedenkconsult valt als prestatie onder de huisartsenzorg. Dit betekent dat het digitale meedenkconsult geen aanspraak maakt op het eigen risico van de patiënt. Huisartsen kunnen voor organisatorische vragen contact opnemen met de zorggroep waarbij zij zijn aangesloten.

Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen, huisartsenzorggroepen en zorgverzekeraar

Digitale meedenkconsulatie regio Zuid-Hollandse Eilanden en Ridderkerk is een regionaal samenwerkingsinitiatief van vier huisartsenzorggroepen Cohaesie, zorggroep Hoeksewaard, zorggroep Haringvliet, zorggroep Ridderkerk, vijf regionale ziekenhuizen Albert Schweitzer ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis en zorgverzekeraar CZ. Het samenwerkingsproces is begeleid door regionale ondersteuningsstructuur (ROS) Samergo. De resultaten en uitkomsten worden in 2023 in kaart gebracht en gebruikt voor verbeteringen en optimalisatie.