H-team helpt Rotterdamse huisartsen met huisvestingsproblemen

Steeds meer Rotterdamse huisartsen ervaren huisvestingsproblemen. Niet alleen startende huisartsen hebben moeite om praktijkruimte te vinden, ook huisartsen die willen uitbreiden of verhuizen lopen tegen problemen aan. Vanwege de hoge vastgoedprijzen in Rotterdam nemen deze problemen de laatste jaren alleen maar toe. En dat terwijl er in sommige wijken een tekort aan huisartsen is. Daarom werd het H-team opgericht, oftewel het Huisvesting Huisartsen Team, waar huisartsen met al hun vragen over praktijkruimte terecht kunnen. Het H-team is een initiatief van de gemeente Rotterdam, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, LHV-huisartsenkring district Rotterdam en Samergo.

Een leegstaand pand, een nieuwbouwwijk, een nieuwe eigenaar die de huur opzegt, hoognodige uitbreiding, je praktijk overdoen bij pensionering; het zijn vragen waar veel huisartsen mee te maken krijgen. Complexe onderwerpen die het uitvoeren van hun vak bemoeilijken, zoals ook te lezen is in dit recente artikel op Rijnmond.nl. Om het nijpende probleem gezamenlijk te lijf te gaan, pakten de vier betrokken partijen samen de handschoen op. De gemeente, de zorgverzekeraar, de LHV-huisartsenkring en Samergo hebben allen een rol in óf belang bij goede voorzieningen voor huisartsen, maar kunnen individueel het probleem niet oplossen. Daarom kozen zij voor een centrale plek waar huisartsen met hun vragen terecht kunnen. De organisaties bekijken vervolgens gezamenlijk hoe ze bij een huisvestingsprobleem kunnen ondersteunen.

Huisarts houdt regie

Het H-team behandelt uiteenlopende vragen van huisartsen en helpt vervolgens om de beste route te bepalen voor de aanvrager. Zo biedt het H-team onder meer ondersteuning bij vragen rond vergunningsregels, aanbestedingen, het opnemen van maatschappelijke voorzieningen in een (bedrijfs)plan of om inzicht te krijgen in de vraag-en-aanbodverhouding op een gegeven locatie. Is een advies geformuleerd, dan neemt één van de deelnemende partijen contact op met de huisarts om dit over te brengen en te bespreken. De verantwoordelijkheid voor huisvesting blijft overigens wel altijd bij de huisarts liggen. En transparantie is het uitgangspunt. Een huisarts wordt niet bevoordeeld wanneer deze de vraag net iets eerder stelde dan een collega bijvoorbeeld.

Organisatie in beweging

H-team is een jong initiatief dat daarom nog volop in beweging is. Van tijd tot tijd analyseert het team de vragen en oplossingsrichtingen om tot overkoepelende afspraken te komen of beleid te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam en Zilveren Kruis hebben Samergo de opdracht gegeven het H-team te coördineren.

Uitgebreider informatiemateriaal wordt momenteel ontwikkeld en zal binnenkort verspreid worden.

Contact

Bent u huisarts en heeft u vragen met betrekking tot huisvesting? Neem dan contact op met het H-team: huisvesting@hteam010.nl