Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond

Samergo, Rijnmond Dokters en Erasmus MC (afdeling huisartsgeneeskunde) slaan de handen in één om gezondheidsverschillen in Rotterdam terug te dringen.

Waarom een datacoalitie?
Mensen en middelen in de zorg zijn schaars. Meer zicht op de zorgvraag kan helpen om een goede aansluiting tussen vraag en aanbod te realiseren. Hierbij staat het gebruik van data centraal. Vanuit verschillende regionale partners is het de wens om databronnen uit verschillende domeinen te verbinden en te analyseren om zo meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van zorg en welzijn. Met dit inzicht kunnen vervolgens gezamenlijke plannen en interventies in de wijk worden opgezet.

Waar houdt de datacoalitie zich mee bezig?
Het hoofddoel van de datacoalitie is het terugdringen van gezondheids- en zorggebruikverschillen in de regio Rotterdam. Hiervoor worden kleine stappen gezet in de vorm van kortlopende projecten, bedoeld om door te doen en te leren meer inzicht te krijgen in het samenbrengen van data en dit op de juiste wijze toe te passen. Onderstaande subdoelen zijn hierbij erg belangrijk.

 • Het in kaart brengen van zorggebruikverschillen
  Op basis van kwantitatieve data (HIS data, openbare demografische data) en kwalitatieve data (gesprekken in de wijk) kunnen de verschillen in zorggebruik in kaart worden gebracht.
 • Zorgvraag en -aanbod op elkaar laten aansluiten
  Met het inzicht in de zorggebruikverschillen in de regio kan het zorgaanbod zo effectief en efficiënt mogelijk worden georganiseerd.
 • Domeinoverstijgend samenwerken
  De datacoalitie blijft zich ontwikkelen. Belangrijk is het creëren van een goede verbinding van informatie uit verschillende databronnen en het vergroten van commitment vanuit verschillende domeinen.

Wat kan het u opleveren?

 • Inzicht door overzicht: de data wordt overzichtelijk weergegeven in een dashboard.
 • Inzicht in prevalentie en zorggebruik in de wijk.
 • Verbindging van huisartsendata met andere databronnen.
 • Praktische vertaling hoe de organisatie van zorg verbeterd kan worden.

Dashboard Data Inzicht in de zorg
We zijn gestart met een dashboard voor de jeugd. We gebruiken en verbinden hiervoor huisartsendata uit de Rijnmond Gezond Database op geaggregeerd wijkniveau en openbare data. Zo hebben we bijvoorbeeld inzicht in prevalentie van aandoeningen van de jeugd (ICPC-codes L, P en Z) en redenen waarom de jeugd naar de huisarts komt. Op basis van deze inzichten gaan we in gesprek met huisartsen, POH’s, wijkmanagers en professionals uit andere domeinen. Zo stimuleren we datagedreven werken: we zetten data in om de zorg en ondersteuning beter te organiseren.

Wilt u ook een bijdrage leveren?
Als zorgprofessional kunt u input leveren voor concrete onderzoeksvragen die geschikt zijn voor een kortlopend project. Wat speelt er in uw wijk? Tegen welke problemen loopt u aan? Veel vraagstukken uit de praktijk kunnen worden opgehelderd aan de hand van data.

Wilt u met ons meedenken? Heeft u input voor interessante projecten of wilt u meer weten? Neem dan contact op met projectleider Willemijn Looman.