Ergotherapeuten samen voor de toekomst

De tijd is rijp. Na jarenlang als autonome zorgeilandjes te hebben geopereerd, zijn de Rotterdamse ergotherapeuten klaar om zich als beroepsgroep aan de wereld kenbaar te maken en zich samen hard te maken voor antwoorden op gemeenschappelijke uitdagingen. Dat heeft in samenwerking met Samergo geleid tot de oprichting van het Rotterdamse ergotherapeutisch netwerk ErGroos. De naam staat voor trots op de stad Rotterdam en op het vak van de ergotherapie.

Nog niet zo lang geleden staken zeven initiatiefnemers de koppen bij elkaar. Zij legden samen de fundamenten voor het Rotterdams ergotherapeutisch netwerk, dat voortaan een zelfstandige poot vormt van het Paramedisch Netwerk Rotterdam (PMNR). Daarmee kregen ze in korte tijd voor elkaar wat enkele jaren geleden nog niet voor mogelijk werd gehouden. Op dinsdagavond 30 augustus vond de eerste echte Ergroos-netwerkbijeenkomst plaats. Naast de kartrekkers waren hier vijftien geïnteresseerde vakgenoten bij aanwezig, die na een kennismaking en introductie startten met een eerste verkenning van de gezamenlijke thema’s waar ergotherapeuten mee zitten.

Samen voerden de aanwezigen het gesprek over de hoge verwachtingen waar paramedici tegenwoordig aan moeten voldoen als het gaat om multimorbiditeit, mensen die langer thuisblijven of sneller weer naar huis gaan voor herstel en ingewikkelde bekostigingsvraagstukken. Tot slot was er een deskundigheidsbevorderingssessie van Marjolijn Keuning, ergotherapeut bij Rijndam Revalidatie, die uiteenzette hoe multidisciplinaire teams bij Rijndam komen tot goede zitadviezen, en hoe eerstelijnsergotherapeuten van hun expertise gebruik kunnen maken.

Wind in de zeilen

Complexe zorgvragen en discussies over tarieven zijn niet van gisteren. De vraag is waarom dan juist nu de tijd rijp is voor een netwerk van ergotherapeuten. ‘Wat er veranderd is, is dat we door Covid-19 als beroepsgroep zichtbaarder zijn geworden’, licht ErGroos-kartrekker Ilse Daamen toe. ‘Ergotherapeuten hebben een holistische aanpak van complexe problematiek, die goed bleek aan te sluiten op de problemen van mensen die kampten met langdurige Covid-klachten. Daardoor groeide de toestroom aan cliënten, en kwamen we als belangrijke zorgpartner op de kaart te staan. Zo kreeg onze relatief kleine en tot dan toe minder bekende paramedische discipline het ineens druk. Dat heeft ons in korte tijd doen inzien dat we samen moeten gaan werken om het werk aan te kunnen, maar ook om als volwaardige partner aan tafel te kunnen zitten met andere zorgpartijen. Daar komt nog bij dat de overheid op dit moment stevig inzet op netwerkvorming in de regio. Dat zorgde voor dat beetje extra wind in de zeilen.’

Voor Ilse is deze ontwikkeling een verademing: ‘In het bestuur van het Paramedisch Netwerk Rotterdam zitten vertegenwoordigers van vijf paramedische beroepsgroepen. Ik zit daar formeel namens de ergotherapeuten, maar in de praktijk vond ik het de afgelopen jaren soms lastig om namens mijn collega’s te spreken. Ergotherapeuten waren als enige paramedische discipline namelijk nog niet onderling verenigd, en daardoor had ik geen manier om te toetsen of ik werkelijk de mening van mijn vakgenoten vertolkte. Nu wordt dat anders. Met ErGroos kunnen we zelf agendastellen, met één stem spreken, en als groep aanspreekbaar zijn voor andere paramedici, huisartsen, het welzijnswerk en de tweede lijn. Ik ben er trots op dat we voorbij de onderlinge concurrentie zijn gegroeid, en echt samen voor ons vak gaan staan.’

Van nature bekwaam in positieve gezondheid

Om te verkennen hoe de aanwezigen aankijken tegen de grote thema’s van dit moment, zoals de lage tarieven, de langerthuisontwikkeling en de krappe arbeidsmarkt, werden tijdens de bijeenkomst een aantal stellingen getoetst. Daaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de aanwezigen trots is op hun vak, dat het onderwerp ‘werkdruk’ niet bij iedereen even zeer speelt, en dat het bij veel praktijken lastig is om vacatures vervuld te krijgen, dan wel om formatie-uitbreiding te realiseren ondanks drukte. Opmerkelijk genoeg gaven de meesten aan niet bekend te zijn met het concept ‘positieve gezondheid’. Maar zodra werd toegelicht wat dit inhoudt, was de reactie min of meer unaniem: ‘Oooooh, maar die benadering volgen wij al jaren. Het is eigen aan ons vak. Onze kracht is om out-of-the-box te denken; om te kijken naar wat iemand wel kan, en van daaruit te werken aan uitbreiding van iemands mogelijkheden’. Nu is het tijd om deze kracht in te zetten voor de profilering van het eigen vak. Misschien een mooi thema voor de volgende bijeenkomst!

Meld je aan!

De komende tijd gaat ErGroos verder met het bouwen van het netwerk en een strategie om samen te agenderen, organiseren en onze eigen stem te laten horen. Dat vraagt de nodige inzet, waar we iedere enthousiaste ergotherapeut bij kunnen gebruiken. Wil je meehelpen ons netwerk te laten bloeien? Laat het ons weten via een e-mail aan ergroos@gmail.com!