Eerste hulp bij Proactieve Zorgplanning

Dynamisch overzicht van projecten, experts en beschikbare tools in de regio Rijnmond

In de regio Rotterdam zijn veel verschillende (gesubsidieerde) projecten rondom Proactieve Zorgplanning (of Advance Care Planning). Zorgverleners uit netwerken en organisaties willen graag  Proactieve Zorgplanning stimuleren voor de inwoners van regio Rijnmond. Hierdoor kan passende zorg en ondersteuning voor ouderen en hun naasten in de laatste levensfase worden gerealiseerd. Wil je ook aan de slag met proactieve zorgplanning? Dan is het niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden! Leer uit de bestaande ervaringen en expertise in de regio. Verschillende netwerken en organisaties hebben hun krachten gebundeld en hiervan een dynamisch overzicht gemaakt van projecten, expertise en beschikbare tools. Wil je weten wie u kunt bellen voor de verschillende aspecten van Proactieve Zorgplanning? Bekijk het hier: https://www.svko010.nl/programmalijn1/proactieve-zorgplanning/.

Eigen regie

Proactieve Zorgplanning gaat over de dialoog waar inwoners hun eigen wensen en voorkeuren kunnen formuleren voor huidige en toekomstige ondersteuning (naar: de Ruiter, Hertogh & van Delden 2013). Proactieve zorgplanning is de nieuwe terminologie die landelijk wordt gebruikt in plaats van Advance Care Planning en daar sluiten we ons in de regio bij aan. Concreet gaat het bij Proactieve Zorgplanning bijvoorbeeld om vragen als: Wat is goed om nu al te regelen voor de laatste levensfase? Wat zou je nog willen zeggen of doen? Wat zijn behandelwensen en -grenzen? Uit bovenstaande voorbeeldvragen blijkt wel dat proactieve zorgplanning verder gaat dan alleen het medisch beleid. Het is dan ook niet alleen van belang voor (palliatieve) patiënten, maar ook voor (kwetsbare) ouderen.

Proactieve Zorgplanning vraagt om bewustwording en een goede dialoog over de laatste levensfase. Een gesprek waarbij dergelijke vragen aan bod komen, vraagt om een vertrouwensband en kan met naasten en beroepskrachten vanuit allerlei domeinen worden gevoerd. Samenwerking is daarom van belang. Dat geldt ook op het gebied van gegevensuitwisseling. Op de website van het programma SVKO010 presenteren we een overzicht met wie je waarvoor kunt bellen en welke tools beschikbaar zijn rondom de volgende thema’s:

  • Bewustwording.
  • Proactieve zorgplanning in de praktijk.
  • Gegevensuitwisseling.

Het is een dynamisch overzicht dus als er wijzigingen of aanvullingen zijn dan kunnen deze worden doorgegeven aan svko@conforte.nl. Ook wordt er vanuit SVKO010 jaarlijks een mail gestuurd naar betrokkenen om te vragen of er aanpassingen zijn.  Dit overzicht is voortgekomen uit een samenwerking van de volgende netwerken (en daaraan verbonden organisaties): NPRZO, Concord, Genero, Samen voor kwetsbare ouderen 010 (SVKO010), Conforte, SRZ, Rijnmond Dokters, WIN010 en Samergo.