ConForte en Samergo brengen gezondheid ouderen in Rotterdam in beeld

Datagedreven wijkgericht werken met behulp van wijkplaten

Om zorg- en welzijnsprofessionals te ondersteunen in het wijkgericht werken, lanceren ConForte en Samergo een praktische tool met wijkplaten: de ‘datatool wijkgericht werken’. Hierin presenteren we gegevens over de demografie, gezondheid en welzijn van oudere wijkbewoners. De wijkplaten bieden een betrouwbare basis om met elkaar in gesprek te gaan over de wijk en de vertaalslag te maken naar een gezamenlijke aanpak per wijk.

Goede samenwerking tussen wijkverpleging, medisch en sociaal domein is van belang om zwaardere zorg en hulpvragen te voorkomen of uit te stellen. ConForte zet daarom sterk in op wijkgericht werken en op de rol van wijkverpleegkundige als gezondheidsbevorderaar in Rotterdam. Om hier actief sturing en invulling aan te geven zijn regiewijkverpleegkundigen aangesteld in 26 rayons van 45 wijken. Zij werken in teams van wijkverpleegkundigen van de diverse thuiszorgorganisaties aan wijkgericht werken. Dit doen zij o.a. door een wijkplan op te stellen op basis van een wijkanalyse. 

Samen in gesprek met de datatool wijkgericht werken

In gesprek met regiewijkverpleegkundigen is de inhoud van de wijkplaten bepaald. Door het heldere overzicht van data wordt de teams van (regie)wijkverpleegkundigen een hoop tijd bespaard. Hierdoor kunnen zij zich meer richten op de vertaling van de data naar concrete wijkplannen. ConForte en Samergo bieden daarnaast ondersteuning bij het aanleveren van aanvullende gegevens, mochten deze nodig zijn om de wijkplannen compleet te maken. 

De datatool wijkgericht werken is ontwikkeld met financiering van Zilveren Kruis en deels met behulp van de regeling Subsidie ondersteuning wijkverpleging (SOW). De tool kan gebruikt worden om als team van wijkverpleegkundigen een wijkplan te maken, maar ook om het gesprek aan te gaan met andere professionals. Zo hebben wijkmanagers huisartsenzorg en welzijnsmedewerkers ook de opdracht om een wijkplan te maken. Daarom nodigen wij ook hen uit om deze tool te gaan gebruiken om op basis van eenduidige cijfers te komen tot gezamenlijke doelen voor de wijk en om een gezamenlijk gedragen en wijkplan te formuleren.  

Webinar over wijkgericht werken op komst

Om verder in gesprek te gaan over de tool en datagedreven wijkgericht werken in de regio Rotterdam, organiseren we in het najaar een webinar. Houd de berichtgeving van ConForte en Samergo in de gaten voor meer informatie. 

Meer weten?

Voor meer informatie over wijkgericht werken kunt u contact opnemen met Karishma Panday (karishma.panday@aafje.nl).
Voor meer informatie over de wijkplaten en de datatool wijkgericht werken kunt u contact opnemen met Willemijn Looman