Inzet Centrale Zorg Coördinator waardevol voor volwassenen met overgewicht

Steeds meer Rotterdammers kampen met overgewicht. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig waarbij er verbinding is tussen het medisch en sociaal domein. Hoe organiseer je die zorg? Gemeente Rotterdam heeft het afgelopen jaar geëxperimenteerd met de inzet van de Centrale Zorg Coördinator (CZC) als spil in de Proeftuinen Gezond Gewicht. Samergo heeft deze rol begin 2021 geëvalueerd en de gemeente geadviseerd over het vervolgtraject. Middels interviews met de CZC’s zelf, maar ook met de betrokken […]