Nú inschrijven voor de nieuwe opleidingssubsidie SectorplanPlus 2022-2023

Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunnen werkgevers in zorg & welzijn zich inschrijven voor SectorplanPlus 2022-2023. De deadline is zondag 21 augustus 2022. Wees er daarom snel bij!

De organisatoren zijn zich ervan bewust dat deze periode zeer ongelukkig is. Helaas hebben de processen bij het ministerie van VWS langer dan gehoopt op zich laten wachten.

Hoe ziet de subsidie er uit?

  • In grote lijnen is SectorplanPlus 2022-2023 vergelijkbaar met het huidige SectorplanPlus 2017-2022;
  • Subsidie is beschikbaar voor opleidingstrajecten die gaan starten tussen 22 augustus 2022 en 31 augustus 2023;
  • Oriëntatiebanen zijn niet meer subsidiabel;
  • De verantwoordingslast is verder vereenvoudigd.

Meer over SectorplanPlus 2022-2023 is te vinden in het Programma van Eisen.

Voor organisaties die vragen hebben of meer informatie willen, wordt op 9 augustus een online informatiesessie gehouden.

Wanneer kun je subsidie aanvragen?

De aanvraagperiode wordt opgeknipt in twee periodes:

Periode 1: Vanaf maandag 1 augustus 2022 tot en met zondag 21 augustus 2022 conceptaanvraag indienen:

  • Opleidingstrajecten die starten vanaf 22 augustus 2022 zijn subsidiabel;
  • Na 21 augustus is er tot en met 30 september 2022 17.00 de mogelijkheid om de aanvraag verder in te vullen en bij te stellen.

Periode 2: Vanaf 22 augustus tot en met vrijdag 30 september een tweede kans om een aanvraag in te dienen, deze aanvraag moet volledig ingevuld zijn.

  • Opleidingstrajecten die starten ná 30 september 2022 zijn subsidiabel.

Er wordt daarom geadviseerd een conceptaanvraag in te dienen op uiterlijk zondag 21 augustus 2022, omdat de meeste opleidingstrajecten starten in of voor september aanstaande.

Hoe en waar vraag je de subsidie aan?

Lees eerst de voorwaarden van de subsidie in het Programma van Eisen om precies te weten waar subsidie voor mogelijk is. Vervolgens kan per 1 augustus de subsidieaanvraag worden ingediend in het portal https://portal2022.sectorplanplus.nl/, of via www.sectorplanplus.nl en kies dan voor de nieuwe portal SectorplanPlus 2022-2023. Je moet hiervoor een nieuw account registreren, het huidige account van SectorplanPlus 2017-2022 is hiervoor niet bruikbaar.

Vragen en meer informatie?

Kom naar de online informatiesessie op 9 augustus 10.00-11.30 uur! Neem voor het ontvangen van een uitnodiging incl. link naar de Microsoft Teams-vergadering contact op met Robin Haksteeg – robin.haksteeg@derotterdamsezorg.nl – regionaal projectleider SectorplanPlus voor persoonlijk advies.

Downloads: