Brandbrief Rotterdamse huisartsen aan Koningin Máxima over falend beleid jeugdzorg

Te veel kinderen en jongeren ontvangen op dit moment niet de geestelijke gezondheidszorg die ze nodig hebben, zo luidt de noodkreet van Rotterdamse huisartsen in een brandbrief aan koningin Máxima, die afgelopen week uitsprak zich extra te willen inzetten voor geestelijke gezondheidszorg.

Wijkteams en jeugd GGZ in de regio Rotterdam kampen met wachtlijsten, waardoor veel problematiek bij de huisarts komt te liggen. Elke keten in de schakel van de Rotterdamse jeugdzorg is te zwaar belast en daarom trekken de huisartsen nu gezamenlijk aan de bel. Zij pleiten voor een landelijke taskforce die zich bezig zal houden met de wachttijden in de jeugdzorg. De brief wordt ook aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid gestuurd.

Sinds de hervorming van de jeugdzorg in 2015 neemt de druk op de jeugdzorg toe. In de regio Rotterdam kondigden dit voorjaar verschillende jeugdzorginstellingen patiëntenstops aan voor de rest van 2021. Ook de Rotterdamse wijkteams kampen met lange wachttijden. Daardoor komt veel zorg terecht bij huisartsen en praktijkondersteuners (POH), laagdrempelige professionals in de huisartsenpraktijk. De Huisartsen Expertgroep GGZ Rotterdam maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van veel kinderen en jongeren. Noor Pelger: “Op dit moment bestaat 50% van het werk van de praktijkondersteuners uit overbruggingszorg, de functie is daar echter niet voor bedoeld. Bovendien is de problematiek van veel jongeren te zwaar voor de POH. Jongeren met lichte psychische klachten moeten vaak lang wachten op ondersteuning, waardoor hun problemen toenemen. De coronacrisis zorgt daarbij dat kinderen en jongeren in toenemende mate hulp nodig hebben. Dit komt hun ontwikkeling niet ten goede. Voor kwetsbare jongeren en kinderen staat het leven voorlopig op pauze.”

Landelijke impuls is noodzaak

De recentelijke aankondiging van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor jeugdzorg is volgens Noor Pelger een goede eerste stap, maar is niet voldoende voor een structurele oplossing. Een landelijke impuls is hard nodig. “Elke schakel in de keten van jeugdzorg is op dit moment te zwaar belast. We lossen dit probleem alleen op als we gezamenlijk inzetten op structurele veranderingen in de gezondheidszorg. In Rotterdam is de nood hoog, maar dat geldt ook voor andere regio’s. We zien dat een gezamenlijke aanpak in de volwassen GGZ langzaam maar zeker vruchten begint af te werpen. Daarvoor is destijds door zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS een taskforce opgericht. Wij stellen voor dat we een soortgelijke taskforce oprichten voor de jeugd GGZ, die regionale partijen aanstuurt tot een gezamenlijke aanpak.” In die taskforce zouden volgens de Huisartsen Expertgroep GGZ onder meer moeten plaatsnemen: het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) van de Verenigde Nederlandse Gemeenten (VNG), de Jeugdautoriteit (VWS) en vertegenwoordigers van aanbieders van jeugdzorg.

Koningin Máxima

De Huisartsen Expertgroep GGZ Rotterdam Rijnmond richt de brandbrief in het bijzonder aan koningin Máxima, aangezien zij dinsdag 2 juni tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje aangaf zich de komende tien jaar te willen inzetten voor de geestelijke gezondheidszorg. Dit onderwerp ligt haar bijzonder aan het hart omdat haar zus Inés kampte met depressies en als gevolg daarvan in 2019 een einde aan haar leven maakte.

Over de Huisartsen Expertgroep GGZ Rotterdam-Rijnmond

De Huisartsen Expertgroep GGZ is onderdeel van de Regionale Huisartsen Coalitie i.o., het samenwerkingsverband van de huisartsen en huisartsenorganisaties uit de regio Rotterdam Rijnmond. De groep zet zich onder meer in voor het verbeteren van de GGZ in de regio voor zowel kinderen als volwassenen.

Downloads