Anneke Westerlaken nieuw lid van Samergo’s raad van toezicht

Op 1 oktober 2022 treedt Anneke Westerlaken als lid toe tot de raad van toezicht van Samergo. Daarmee volgt zij Engelien Geerdink-Officier op, die na twee termijnen afscheid neemt van de raad van toezicht van achtereenvolgens ZorgImpuls en Samergo. 

Afscheid Engelien Geerdink-Officier 

Engelien heeft ZorgImpuls meegemaakt in tijden van flinke groei en schaalvergroting. Zo was zij betrokken bij het bestuurlijke traject dat per 1 januari 2021 leidde tot de fusie tussen ZorgImpuls en Steunpunt KOEL en de lancering van de vernieuwde organisatie Samergo. Engelien is een gepassioneerd en gedreven persoon, die onze organisatie en de eerstelijnszorg altijd een warm hart toedraagt. Ze was portefeuillehouder op het vlak van renumeratie, maar ook vaak het geweten van de raad van toezicht. Altijd gespitst op het goede doen voor kwetsbare burgers met zorgvragen. Die kende ze als geen ander door ruim 30 jaar ervaring als huisarts en toezichthouder bij verschillende eerstelijns organisaties. 

We zijn Engelien zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid. 

Welkom Anneke Westerlaken 

Anneke heeft veel ervaring in zorggerelateerde voorzittersposities waarin sociaal partnerschap en maatschappelijke belangenbehartiging een aanzienlijke rol spelen. Zo is zij sinds 1 januari 2022 bestuursvoorzitter van branchevereniging ActiZ en daarvoor fulltime vakbondsbestuurder als voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en CNV Internationaal.  

Robbert Huijsman, voorzitter van de raad van toezicht van Samergo, kijkt uit naar haar komst: “Anneke’s ervaring op het grensvlak van zorg en welzijn, organisatiecultuur en samenwerkingsvraagstukken is een mooie versterking van ons RvT-team. Anneke kwam al jong in aanraking met kwetsbare mensen, als stagiair bij een AZC, flexkracht bij het Leger des Heils en als begeleider van mensen naar zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en leven.”  

Meer weten over de raad van toezicht van Samergo en wie daarin zitting hebben?  
Kijk dan op onze website