ACP in eerste lijn draagt bij aan passende zorg en ondersteuning 

Advance Care Planning (ACP) – ook wel Proactieve Zorgplanning genoemd – wordt ingezet om ouderen en hun naasten te ondersteunen in de zorgverlening in de laatste levensfase. Bij de wensen en de voorkeuren van ouderen worden in overleg passende zorgdoelen geformuleerd. Op die manier sluiten zorgvraag en -aanbod beter op elkaar aan en kan de zorg beter worden ingepland. Om de inzet van ACP in de eerstelijnszorg in de regio Rijnmond te verbeteren, hebben Rijnmond Dokters, Laurens, Samergo en Genero, de afgelopen twee jaar projectmatig samengewerkt. De opbrengsten van deze samenwerking zijn gebundeld in een factsheet. 

Het project kon worden uitgevoerd door een subsidie van Zorginstituut Nederland in het kader van ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’. In het project stonden visievorming, wijkbijeenkomsten, scholing en gegevensuitwisseling rondom ACP centraal. In de factsheet staat informatie over de aanpak en de uitdagingen waarmee de projectdeelnemers te maken hadden. Ook worden de succesvolle opbrengsten benoemd en hoe dit in het zorgtraject kan worden geborgd. 

Voordelen ACP

Met Advance Care Planning kunnen ouderen vooraf nadenken over hun wensen en de mogelijkheden in de laatstelevensfase. Een groot voordeel van ACP is dat het duidelijkheid geeft bij het nemen van goede beslissingen wanneer zich een acute situatie voordoet omdat hierover vooraf al duidelijke afspraken zijn gemaakt. ACP biedt daarmee zicht op de juiste ondersteuning, zorg en zingeving. 

Wijkbijeenkomsten geven inzicht

In het samenwerkingsproject zijn in verschillende wijken bijeenkomsten georganiseerd om te inventariseren hoe men over ACP denkt en op welke manier hieraan al wordt gewerkt in de verschillende organisaties. Vervolgens is er gekeken naar welke rollen het beste passen bij de verschillende disciplines. Er werd bijvoorbeeld antwoorden gezocht op de vragen: Wat bespreken en registeren wijkverpleegkundigen op het gebied van ACP? Wat kunnen welzijn en geestelijk verzorgers betekenen op het gebied van zingeving? Ook werd onderzocht wat er kan worden geleerd van casemanagers dementie en palliatief verpleegkundigen in het kader van ACP. Zorgorganisatie Laurens heeft binnen het project samen met Genero een scholing signalering en gespreksvoering voor verzorgenden binnen ontwikkeld. 

Opbrengsten en eindproducten

Het project heeft inmiddels geleid tot een stijging van de geregistreerde ACP-gesprekken in de huisartsenpraktijk. Tot dusver hebben 424 patiënten een ACP-registratie waarvan 56 patiënten hun registratie al naar gelang hun wensen hebben aangepast. Bij Genero blijven wensenboekjes digitaal beschikbaar en fysieke boekjes tegen kostprijs. “Opvallend is dat mensen geneigd zich te richten op de echt laatste levensfase en onvoldoende aandacht hebben voor de fase daarvoor. En die fase is minstens zo belangrijk”, zo stelde een oudere binnen Genero. Samergo blijft zich richten op domeinoverstijgende samenwerking in de wijk waar ACP een mooi hulpmiddel voor kan zijn voor het plannen van adequate zorg.

Meer informatie

De factsheet is beschikbaar via deze link. Wilt u meer informatie over het project, dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen via de desbetreffende organisatie: 

Genero – Demi Timmers – D.Timmers@samergo.nl

Laurens – Laura Dammeijer – l.dammeijer@laurens.nl

Rijnmond Dokters – Angelique van Driel – ouderenzorg@rijnmonddokters.nl (ACP 1e lijn)

Samergo – Willemijn Looman – W.Looman@samergo.nl