Zorggroepen slaan handen ineen om krapte op arbeidsmarkt aan te pakken

In het project ‘opleiden is het nieuwe werven’ werken de zeven huisartsenorganisaties binnen de regio Zuid-Holland-Zuid samen om het groeiende tekort aan doktersassistenten en POH’s binnen de huisartsenzorg een halt toe te roepen.

Een jaar geleden werd de knoop door de Regiotafel Huisartsenzorg doorgehakt: als we als huisartsenorganisaties niks doen, hebben we straks te maken met onoplosbare problemen met personele bezettingen in de huisartsenpraktijken. In de Regiotafel zijn de LHV-huisartsenkring Zuid-Holland Zuid, de zorggroepen Haringvliet, Hoekse Waard, Cohaesie, KIEK, Ridderkerk, DrechtDokters en HenZ, huisartsenpost ‘t Hellegat en Samergo vertegenwoordigd. Vanuit dit overleg is in augustus 2021 een gezamenlijke werkgroep Arbeidsmarkt opgericht om een plan van aanpak te schrijven en uit te voeren voor de regio.

In zes maanden tijd werd door de werkgroep een aanvliegroute en een plan van aanpak geschreven. De kern: alle huisartspraktijken hebben een rol in dit vraagstuk, en alleen door (veel) meer te gaan opleiden kunnen we de disbalans tussen vraag en aanbod van doktersassistenten en praktijkondersteuners te lijf gaan. Als projectnaam is daarom gekozen voor ‘opleiden is het nieuwe werven’.


De werkgroep ziet het regionaal samenwerken als een cruciaal ingrediënt: daar waar zorggroepen zelf onvoldoende slagkracht hebben om regionaal een koersverandering te realiseren, kom je door regionaal samen te werken wel verder. Ook de vijf opleiders voor Zorg en Welzijn in de regio zien regionaal samenwerken wel zitten; zij missen al langer één aanspreekpunt namens de huisartsen. Door het aantrekken van twee onafhankelijk opererende stagecoördinatoren wordt dit opgelost:
‘Deze stagecoördinatoren gaan voor dertig uur per week aan de slag als stagemakelaars, om praktijken te ondersteunen bij het bieden van stageplaatsen en alles wat daarbij komt kijken’, aldus Duncan Beekink, projectleider vanuit Samergo. ‘Door echt te luisteren naar de knelpunten die huisartspraktijken nu ervaren bij het begeleiden van stagiaires, door de verbinding te maken met de opleiders én door kennis en werkwijzen regionaal te delen, willen we een trendbreuk veroorzaken in het alsmaar groeiend tekort. ‘Opleiden is het nieuwe werven’ benadrukt het streven om in principe van elke huisartspraktijk een leerwerkbedrijf te maken.


Het project heeft een looptijd van 1,5 jaar en wordt gefinancierd door de preferente zorgverzekeraars in de regio, CZ en VGZ. Daarnaast komt er subsidie vanuit de SSFH.