Zorg en welzijn slaan de handen ineen: bijzondere samenwerking tussen huisartsen en wmo radar

Gezondheidszorg en welzijn: twee sectoren met eenzelfde doel. Namelijk: gezonde bewoners die kunnen meedoen in de samenleving. Om dat te bereiken, is goede samenwerking tussen zorg en welzijn essentieel, met korte lijnen tussen de verschillende professionals. In Rotterdam Centrum, Delfshaven en Overschie is daarvoor een belangrijke stap gezet. Huisartsen hebben nu digitaal inzicht in het welzijnsaanbod van wmo radar en kunnen hun patiënten eenvoudig daarnaar verwijzen. 

Wmo radar biedt verschillende diensten aan ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoners in Centrum, Delfshaven en Overschie. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Rotterdam. “Vanaf de start van onze opdracht, in 2018, zijn we op zoek gegaan naar een manier om met alle partijen te komen tot een stevige samenwerking waarin de kwetsbare bewoner echt centraal staat”, stelt Suzana Zornic, coördinator Ouderen & Kwetsbaren van wmo radar. “Met Caroline Zoon, adviseur ZorgImpuls (vanwege fusie met voormalig collega-organisatie KOEL, Samergo genaamd, red.) hebben we het concept ‘overlegtafel’ bedacht. Bij de overlegtafel komen vertegenwoordigers van de drie hagro’s (huisartsengroepen), de wijkverpleging, het wijkteam, de gemeente, Vraagwijzer, IZER, wmo radar met ZorgImpuls bijeen. Zo hebben we elkaar goed leren kennen. Tegelijk werken we vanuit verschillende organisaties, met elk een eigen cultuur, eigen jargon en eigen systemen. We moeten elkaars taal leren verstaan, de werkwijzen kennen, weten wat je van elkaar kunt verwachten. Tijdens een overlegtafel bespreken we gezamenlijk het proces, de barrières en verbeterpunten.”

Welzijnsaanbod

Huisarts Gaby Veraart is een van de deelnemers aan de overlegtafel. “Eén van de problemen van huisartsen is de onbekendheid met het welzijnsaanbod”, vertelt ze. “Huisartsen krijgen vaak te maken met psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, stress, schulden, noem maar op. Dat uit zich in lichamelijke klachten, maar een huisarts heeft daarvoor geen oplossing. Tegelijk is het voor de huisarts vaak onduidelijk wat welzijn te bieden heeft en hoe problemen daar worden opgepakt. Bij verwijzing naar een ziekenhuis is dat helder, maar welzijn is voor ons veelal een onbekend gebied.”

Wmo radar had al actie ondernomen om het de huisartsen makkelijker te maken. Suzana: “We hebben een document samengesteld met een beschrijving van het aanbod en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast is er voor elke hagro één buurtcoach aangesteld als contactpersoon. De huisarts uit de betreffende hagro kan direct verwijzen naar die buurtcoach, die op zijn beurt bepaalt wie de casus verder oppakt. Dat was al een verbetering, maar we hadden het idee dat het nog efficiënter kon.”

Zorgdomein

En dat kon inderdaad. De oplossing bleek te liggen in een bestaand, beveiligd digitaal platform. Huisartsen verwijzen namelijk dagelijks via Zorgdomein naar andere zorgprofessionals, naar het ziekenhuis, vragen laboratoriumonderzoek aan, enz. Wat als wmo radar ook wordt aangesloten op Zorgdomein? De huisartsen waren het er snel over eens: dat zou echt een enorme verbetering zijn! 

En zo ging men aan de slag. Wmo radar heeft met de huisartsen gekeken op welke wijze het aanbod overzichtelijk in Zorgdomein kan worden ingevoerd. Onderverdeeld in verschillende thema’s: eenzaamheid, meedoen, gezonde leefstijl, geldzaken, ouderen enz. Een forse klus, die begin deze zomer is afgerond. “Echt de kroon op ons stappenplan in de samenwerking met huisartsen”, constateert Suzana tevreden.

Goud

Wat vinden huisartsen van resultaat? “Het is echt goud”, reageert Gaby Veraart enthousiast. “Het aanbod is voor mij nu veel duidelijker in beeld. En bij een verwijzing kan ik via Zorgdomein een deel van het journaal kopiëren en meesturen. Dat scheelt enorm veel werk.” 

Ook huisarts Sandra Kremer Hovinga vindt het contact via Zorgdomein een enorme verbetering. “Nu kan ik het aanbod inzien en zelf selecteren voor wie deze casus het meest geschikt is en direct naar het juiste team verwijzen. Daarbij kan ik relevante informatie makkelijk bijvoegen.” Ze geeft aan dat ze wmo radar via Zorgdomein voornamelijk inschakelt voor eenzame of hulpbehoevende ouderen; hulp bij digivaardigheden bij patiënten; vervoer naar vaccinatielocaties en ondersteuning van kwetsbare jongeren. Na verwijzingen volgt snel een digitale terugkoppeling. “Het is erg fijn om van elkaar te weten wat we doen, zodat we elkaar kunnen aanvullen en geen dubbel werk doen.”

Korte lijnen

Beide huisartsen zijn het met elkaar eens: “Als de lijnen korter zijn en de samenwerking soepel verloopt, vind je elkaar ook makkelijker en denk je er als huisarts eerder aan om hulp van welzijnsorganisaties in te schakelen.” Ze zijn zeer tevreden over de samenwerking met wmo radar. Gaby Veraart: “In de verbinding zorg en welzijn hebben we veel bereikt en dat komt de kwetsbare patiënt ten goede. Daarom vind ik aanbesteding geen goede werkwijze. Als dat leidt tot een keuze voor een andere partij, worden alle resultaten teniet gedaan. Daar moet je niet aan denken.”

Netwerkbijeenkomst

Voorlopig gaat wmo radar onvermoeibaar door. “Suzana: “Tijdens de overlegtafel zullen we evalueren of werken met Zorgdomein voldoet aan de verwachtingen. Wat ontbreekt nog, wat kan beter? Daarnaast organiseren we dit najaar een netwerkbijeenkomst met formele en informele zorgverleners. Dat hebben we eerder gedaan, en dat was een groot succes. Want elkaar zien, elkaar leren kennen, van elkaar weten wat we doen en met elkaar in gesprek gaan, verstevigt de samenwerking!”