Krachtige eerste lijn

Voorbeelden

1

Om bredere paramedische samenwerkingsverbanden te ontwikkelen, ondersteunen we de organisatiegraad van verschillende paramedische beroepsgroepen zodat zij aanspreekbaar en zichtbaar zijn voor andere samenwerkingspartners in de regio en of wijk. Dit zijn regionale paramedische platforms, oncologienetwerken en CVA-netwerken.

2

Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts bepaalde patiënten met klachten als vermoeidheid, stress, angst en somberheid waar geen medische of psychische behandeling voor nodig is, door naar een welzijnscoach, in plaats van ze het traditionele ‘pilletje’ voor te schrijven. We zorgen voor verbinding en begeleiding van professionals uit de huisartsenzorg, het welzijn en de gemeente bij het inzetten van Welzijn op Recept.

3

Om de druk op de spoedzorg beter te coördineren en te verminderen, is in 2020 de pilot Zorgcoördinatiecentrum (ZCC) opgestart, hierin ondersteunen en ontwikkelen we zorgpaden.

De eerste lijn van huisartsen, poh’s, paramedici, apothekers, thuiszorg, het welzijnswerk en de wijkteams vormt een cruciale schakel in de keten van zorg en welzijn. Denk maar aan de uitdagingen in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste Plaats (JZOJP) en de toenemende aandacht voor positieve gezondheid bij het voorkomen van ziekte en het stimuleren van gezondheid. Deze focusverschuivingen vragen om samenwerking in de wijk en in de regio. Zij kunnen niet zonder een sterke, verbonden en bereikbare eerste lijn.

​Een sterke positie en aanspreekbaarheid van de eerste lijn vraagt om coalitievorming binnen de eerste lijn en het welzijnswerk; zowel tussen vakgenoten onderling als tussen verschillende beroepsgroepen. Maar geoliede samenwerking is niet vanzelfsprekend. Het vraagt principiële keuzes en structurele inzet om voortdurend buiten de grenzen van de eigen praktijk, organisatie of beroepsgroep te kijken. De laatste jaren worden er steeds meer regionale organisaties en coalities gevormd.

Onze aanpak

Samen met het zorg- en welzijnsveld en burgerinitiatieven werkt Samergo aan versterking en verbinding in wijk en regio. We richten ons op het duurzaam versterken van de organisatiekracht en aanspreekbaarheid van de eerste lijn door de vorming van netwerken, coalities en platforms. Arbeidsmarkt- en huisvestingsvraagstukken zijn daarbij belangrijke en urgente thema’s.