Wij

Monique Spierenburg

Senior adviseur

Monique Spierenburg is senior adviseur met vele jaren ervaring in ouderenzorg, regionale samenwerkingsvraagstukken en geestelijke gezondheidszorg. Complexe problemen weet zij te ontrafelen en te vertalen naar concrete doelen en haalbare stappen. Daarbij heeft zij oog voor het perspectief van alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruiker. Monique heeft een uitgebreid netwerk in zorg, welzijn en eerste lijn en kent de verschillende werelden. Ze beschikt over een breed repertoire aan interventies en begeleidingsstijlen om veranderingen in beweging te brengen.