Digitale zorg

Voorbeelden

1

We ondersteunen zorggroepen op de Zuid-Hollandse Eilanden bij de vormgeving van meedenkconsultatie in samenwerking met regionale ziekenhuizen. Met de zorggroep in Drechtsteden en het Albert Schweitzer ziekenhuis verkennen we hoe we kunnen ondersteunen bij de verdere inbedding en bestendiging van het meekijkconsult.

2

In de regio Rijnmond zijn we in opdracht van de eerste lijn, Samenwerkende Ziekenhuizen Rijnmond en Conforte betrokken bij de regionale stuurgroep medicatieoverdracht en de verdere implementatie van medicatieoverdracht 9.0 in de regio Rijnmond. ​​

3

We ondersteunen regionale initiatieven die bijdragen aan inzicht in de regionale capaciteit, te denken aan de beschikbaarheid vanzorgbedden en specifieke zorgverlening in de geboortezorg en ouderenzorg. Zo werken we onder andere aan de ontwikkeling van kwaliteits- en/of capaciteitsdashboards.

Digitalisering biedt kansen voor optimalisering van zorgprocessen en kortere lijnen tussen zorgprofessionals. Het is ook een middel om innovatie te stimuleren en patiëntenparticipatie te vergroten. Digitalisering in de zorg heeft dankzij corona een stevige oppepper gekregen. Ook het oplopende tekort aan handen in de zorg maakt digitale oplossingen extra aantrekkelijk.  

De vlucht die digitalisering in de zorg neemt, brengt hoofdbrekens met zicht mee over privacy en gegevensoverdracht. Er is een dringende behoefte aan heldere kaderstelling en voorwaarden. Maar ook aan praktisch toepasbare handreikingen voor de omgang daarmee. Opdat kaders geen belemmering zijn voor effectieve samenwerking en doelmatige governance.​

Onze aanpak

Ons programmateam Digitale Zorg werkt ondersteunend aan de overige programmateams van Samergo. Het team bezit brede kennis over de ontwikkelingen in de digitale zorg, zonder zelf expert te zijn in de technische details ervan. Het programmateam werkt actief samen met landelijke en regionale experts op het gebied van digitale zorg en brengt daarbij inhoud, randvoorwaarden en techniek met elkaar in verbinding.