Wij

Robert Waterreus

Directeur/bestuurder

Robert Waterreus heeft veel kennis over en ervaring met regionalisering, organisatievorming en samenwerkingsprocessen in zowel de eerste lijn als andere domeinen. Hij is in staat complexe vraagstukken terug te brengen tot de kern, verschillen te overbruggen en te komen tot een gedragen richting en besluitvorming. Robert beschikt over een groot regionaal en landelijk netwerk in zorg, welzijn, overheid, kennisinstituten en zorgverzekeraars.