Samen voor cultuursensitieve zorg aan migrantenouderen

Lees hier onze beknopte, informatieve publicatie over zorg aan migrantenouderen (leestijd 5 minuten). Hierin leert u in het kort wat er nu al aan kennis over zorg aan ouderen met een migratieachtergrond beschikbaar is, waar deze ouderen zelf behoefte aan hebben, en wat u in uw werkpraktijk kunt doen om patiënten uit deze doelgroep beter te bereiken. Naast inhoudelijke informatie bevat deze publicatie ook een korte terugblik op het webinar dat Samergo op 19 januari over dit onderwerp organiseerde.