Samen bereik je meer: Paramedisch platform Zuid-Holland Zuid

In 2020 stond in de regio Zuid-Holland Zuid een initiatiefgroep van paramedici op, die wilden toewerken naar meer multidisciplinaire paramedische samenwerking. Met ondersteuning van Samergo werd vanuit deze groep in 2021 een voorlopig bestuur gevormd, en is er dankzij regelmatig overleg met een brede achterban van diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en podotherapeuteneen een gezamenlijke missie ontwikkeld:

Regionale, samenwerkende zorg continu verbeteren en zichtbaar maken. 

Het platform wil concreet bereiken dat binnen 5 jaar:

  • 65% van de paramedici uit de regio bij het platform is aangesloten
  • Samenwerkingspartners het platform als een serieuze gesprekspartner zien 

Daarnaast draagt het paramedisch platform bij aan:

  • Korte lijnen tussen paramedici onderling en met andere zorgverleners
  • De eigen kennis verrijken
  • Toekomstbestendigheid van de organisatie van paramedische zorg
  • Projecten en innovaties ondersteunen
  • Verbetering van de kwaliteit van (ervaren) zorg voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener
  • Werken aan substitutie van zorggelden
  • Samen sterk voor betaalbare, kwalitatieve zorg


Het paramedisch platform komt regelmatig bijeen. Wilt u ook helpen het paramedisch platform te versterken? Neem dan contact op met secretarispmpzhz@gmail.com