Ouders van Rijnmond zoekt nieuwe bestuursleden

Ben jij een (aanstaande) ouder en draag jij graag bij aan verbetering van de beleving van de
geboortezorg van de regio Rijnmond? Vind je het leuk om je te verdiepen in en advies te geven over
vraagstukken rondom de geboortezorg en zorg voor het jonge kind? Heb jij – ondanks je drukke
leven – tijd en energie om samen met een leuk team bestuursvrijwilligers te bouwen aan de “stem
van de client” binnen de geboortezorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ouders van Rijnmond kent een bestuur dat momenteel bestaat uit vijf bestuursleden. Op korte
termijn zullen meerdere leden stoppen met hun bestuurstaken. Wij zijn daarom op zoek naar
een nieuwe bestuursleden.

Bestuursleden
Ouders van Rijnmond is een regionaal adviesorgaan binnen de geboortezorg voor en door
aanstaande ouders en deelt gevraagd en ongevraagd advies, ervaring en suggesties met
geboortezorgprofessionals. Doel hiervan is de beleving van de geboortezorg in de brede regio
Rijnmond (inclusief Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten) te verbeteren. Ouders van Rijnmond is
onderdeel van District Verloskundig Platform Rijnmond, een samenwerkingsverband van
professionals uit alle disciplines uit de geboortezorg.
Dit jaar is gericht op groeien en het versterken van de verbinding met de achterban. Ook in 2023
blijven dit belangrijke speerpunten. Wij zijn daarom de komende driekwart jaar vooral bezig met het
leggen van contacten met zorgverleners en het uitbreiden en organiseren van een actieve
achterban.

Wat ga je doen?
Je neemt deel aan vier tot zes bestuursvergaderingen per jaar, maar ook aan andere overleggen
inzake de geboortezorg en zorg voor het jonge kind. We zijn op zoek naar bestuursleden met
verschillende achtergronden en uitgangssituaties. Zo streven wij er naar minimaal één partner van
een zwangere/bevallen vrouw aan ons bestuur toe te voegen, die graag werk wil maken van het
verbeteren van de ervaring van partners binnen de geboortezorg. Maar ook zoeken we een
(aanstaande) ouder die affiniteit heeft met communicatie en sociale media.
De manier waarop je invulling geeft aan je rol stem je uiteraard af met je medebestuursleden. Door
mee te praten, te denken en als klankbord te fungeren binnen diverse gremia binnen de
geboortezorg, verbeter je samen met het bestuur van Ouders van Rijnmond de ervaring van ouders
in de geboortezorg.

Voor deelname aan overleggen ontvang je jaarlijks een vacatievergoeding.

Wat zoeken wij?
Wij zoeken meerdere enthousiaste bestuursleden. Een bestuurslid…

…verwacht binnenkort ouder te worden of is dat voor het laatst maximaal twee jaar geleden
geworden. Dit mag zowel de barende als de niet barende ouder geweest zijn;
…is gepassioneerd om de ervaring van ouders binnen de geboortezorg te
vertegenwoordigen;
…is woonachtig in het werkgebied van Ouders van Rijnmond (Rotterdam en alle aan
Rotterdam grenzende gemeenten, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee);
…kan ongeveer 8 uur per maand beschikbaar zijn voor de werkzaamheden voor Ouders van
Rijnmond en
…zou zich voor een zittingstermijn van minimaal drie jaar aan Ouders van Rijnmond willen verbinden.

Geïnteresseerd?
Leuk! Neem voor 10 november 2022 contact op via oudersvanrijnmond@dvprijnmond.nl