Ontwikkeling eerstelijnszorg en kans voor ZonMw-subsidieaanvraag

Het ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking organisatie eerstelijnszorg van ZonMw bevindt zich in de ontwikkelingsfase, en het biedt een kans voor subsidieaanvragen. Het programma sluit aan bij de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg in 2030, door landelijke beroepsverenigingen en koepelorganisaties.

De Visie Eerstelijnszorg 2030 is gereed en richt zich op diverse doelen, met nadruk op gezondheid en kwaliteit van leven. Belangrijke speerpunten zijn onder andere het creëren van één aanspreekpunt op wijkniveau, de bevordering van samenwerking in hechte wijkverbanden tussen professionals in 2030, prioriteit voor samenwerking met het sociaal domein, tweede- en derdelijnszorg, en het opzetten van een 24/7 infrastructuur voor eerstelijnszorg in crisissituaties. Daarnaast staat de meerwaarde van digitale ondersteuning centraal. Voor verdere details verwijzen we naar het recente artikel in Skipr: Langverwachte visie eerstelijnszorg gereed samenwerken en gelijkgericht inkopen of de conceptversie van Visie Eerstelijnszorg 2030

Naar verwachting is de plan van aanpak gereed na de zomer van 2024.

Wilt u met uw partners in de wijk (verder) aan de slag met de versterking van de eerstelijnszorg, dan kunt u gebruik maken van een ZonMw-subsidie: Eerstelijnszorg: kennisontwikkeling en -toepassing | ZonMw

Advies en begeleiding bij uw subsidieaanvraag

Hulp nodig bij uw subsidieaanvraag voor het versterken van de eerstelijnszorg? Samergo staat klaar om u te adviseren of begeleiden. Bij interesse of voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.