Huisartsenpraktijk: invullen vragenlijst digivaardigheid

Beschikt u in de huisartsenpraktijk over de benodigde digitale vaardigheden voor uw werk? Kom erachter in 15 minuten! Digitalisering in de zorg is niet meer weg te denken. Maar alle oplossingen rondom applicaties, eHealth, zorgtechnologie en communicatieplatformen vragen wel wat van de zorgprofessional. 

Daarom heeft de landelijke coalitie Digivaardig in de zorg samen met medewerkers uit de huisartsenzorg een zelftest ontwikkeld. Daarmee kunt u toetsen hoe digivaardig u zelf bent en wat u nodig heeft om die vaardigheden verder te verbeteren. Hier vindt u de vragenlijst: https://divahuisartsenzorg.questionpro.eu

Vul de vragenlijst zo eerlijk mogelijk in. Dat kan tot 27 mei 2021. 
Uw resultaten blijven privé en worden niet op persoonsniveau of teamniveau gepubliceerd. Wilt u zelf uw eigen resultaten terugzien? Laat dan uw e-mailadres achter. 

De uitkomsten worden op regioniveau beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen we als regio goed inzicht krijgen in de digivaardigheden. Daarvoor is een goede regionale respons natuurlijk belangrijk. Het onderzoek wordt landelijk gesteund door diverse belangenorganisaties, waaronder de koepels van medewerkers in de huisartsenpraktijk: LHV, NVDA, NVvPO, InEen, FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn. Adviseur Wouter Meijer van ZorgImpuls is betrokken bij dit onderzoek. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Suzanne Verheijden via info@digivaardigindezorg.nl.

Externe links

Vragenlijst Digitale Vaardigheden: https://divahuisartsenzorg.questionpro.eu/